Grenzen aan groei pootaardappelensector

De ontwikkelingen binnen de pootaardappelsector gaan snel, waarbij er kansen liggen voor Nederlandse telers. De forse groei in verwerking tot aardappelproducten als frites en chips kan echter ook leiden tot een overaanbod naar de exportmarkten na 2020. De Rabobank adviseert in haar woensdag verschenen thema-update dan ook om de grenzen in groei niet te veel op te zoeken.

Door de wereldwijde vraag naar frites en chips blijft de belangstelling voor Nederlands pootgoed tot 2020 onverminderd groot. De komende jaren kan dat leiden tot een extra afzetpotentieel tot veertigduizend ton per jaar, stelt analist Cindy van Rijswick in de thema-update over de pootaardappelsector. De consumptiegroei van verwerkte aardappelen vindt vooral plaats in delen van Azië (o.a. China, India), het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. In Noord-Amerika, West-Europa en Japan is de markt voor verwerkte aardappelproducten vrij stabiel, terwijl de vraag naar tafelaardappelen afneemt.
 
Kansen en bedreigingen
Voor de Nederlandse pootaardappelsector bieden die ontwikkelingen zowel kansen als bedreigingen, stelt sectormanager Arjan Ausma. De prijzen die Nederlandse pootgoedtelers uitbetaald krijgen, liggen relatief hoog in vergelijking met omliggende landen. Ondanks die wat hogere telersprijs kan de Nederlandse pootaardappel concurreren met die uit omliggende landen, door de goede reputatie en efficiënte logistiek.
Tegelijkertijd heeft Nederland met de grote vraag naar en geringe beschikbaarheid van landbouwgrond en het tegelijkertijd zeer intensieve gebruik ervan een nadeel ten opzichte van meer extensieve, goedkopere en afgelegen teeltgebieden in het buitenland. Het duurzaam gebruik van die schaarse grond is volgens Ausma dan ook een gigantische opgave. Precisielandbouw en het gebruik van data over de bodem en het gewas bieden handvaten om de teelt verder te verduurzamen.
 
Evolutie binnen de sector
Door de toepassing van nieuwe veredelings- en vermeerderingstechnieken verandert de pootaardappelsector de komende twee decennia in een hightech business met grotere internationaal actieve spelers. Slechts enkele van de huidige partijen in de aardappelveredeling hebben voldoende mensen en middelen om hierin mee te gaan, zoals de marktleiders en universiteiten. Ook is het volgens Van Rijswick niet onwaarschijnlijk dat de sector nieuwe spelers als investeringsmaatschappijen of veredelaars van andere gewassen aantrekt. “Voor de kleinere en middelgrote spelers is het van belang zich bij deze partijen aan te sluiten of samenwerking te zoeken bij elkaar of bedrijven waar ze technologie en kennis kunnen inhuren.”

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters