Rabobank: Ruim helft Nederlandse bevolking is afgelopen jaar gezonder gaan eten

Vijfenvijftig procent van de Nederlanders geeft aan dat zij het afgelopen jaar gezonder zijn gaan eten. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek* door bureau GfK in opdracht van de Rabobank. Vooral dertigers maken zich druk om wat zij eten. Gezond hoeft niet duurder te zijn. Zo’n 86 procent van de ondervraagden zegt gezonder te eten door minder ongezonde producten in huis te halen. Daarnaast lijkt de sterke opmars van biologische voeding niet los te kunnen worden gezien van de toegenomen aandacht voor gezonder eten. Gezondheid wordt door consumenten aangegeven als de belangrijkste reden om voor biologisch te kiezen.

  • 95 procent van de Nederlanders kijkt naar de bijdrage van voedsel aan hun gezondheid
  • Maar tweederde van de ondervraagden geeft aan voldoende kennis te hebben om te bepalen of een product echt gezond is
  • Gezondheid is de belangrijkste reden voor consumenten om voor biologische voeding te kiezen

Keurmerken en claims van leveranciers worden relatief weinig gebruikt om een keuze voor gezondere voeding te maken. Sebastiaan Schreijen, analist Food & Agri Nederland bij de Rabobank: “Dat consumenten sterk gefocust zijn op gezonde voeding hadden we wel verwacht. Dat deze groep mensen echter aangeeft relatief weinig vertrouwen te hebben in de informatie van producenten en winkeliers is toch verrassend. Over het etiket – veruit de belangrijkste informatiebron voor de consument – zegt meer dan een kwart van de ondervraagden dat het duidelijker en transparanter moet. Dat is een duidelijke opdracht voor de industrie.” Een meerderheid van de Nederlanders, vooral onder de 50-plussers, zien hier een taak voor de overheid om de consumptie van ongezonde voeding terug te dringen.

Dertigers maken duidelijke keuzes
Uit het onderzoek naar voren dat vooral dertigers de meest kritische consumenten zijn. De gemiddelde dertiger staat sceptischer tegenover de informatievoorziening omtrent gezond voedsel en is het afgelopen jaar meer dan mensen uit andere leeftijdsgroepen gezonder gaan eten. Ook de biologische voedingsindustrie heeft een goede klant aan de dertiger.
 
Brede vraag naar biologische voeding
Bijna zeventig procent van de Nederlanders heeft de afgelopen zes maanden biologische voeding gekocht. Het westen van Nederland, uitgezonderd de drie grote steden, loopt duidelijk voorop in de vraag naar biologisch. Circa eenderde van deze biologische consumenten koopt eens in de twee weken biologische voeding. Deze veel-kopers hechten meer belang aan smaak, duurzaamheid en bijdrage aan de gezondheid die biologische voeding wordt toegeschreven. Prijs doet er in deze groep relatief minder toe. Dat zal er ook mee te maken hebben dat biologische voeding vaker in hogere inkomensklassen en door mensen met een hoger opleidingsniveau wordt gegeten. 
 
Prijs
Voor Nederlanders die geen biologische voeding kopen is prijs wel een heet hangijzer. 63 procent van de niet-kopers geeft aan dat men waarschijnlijk wel biologisch zou kopen als de prijs lager zou zijn. Overigens lijken de supermarkten meer last te hebben van een negatief prijsimago van hun biologisch assortiment dan de biologische speciaalzaken. Dat zal meer met de doelgroep dan met het daadwerkelijke prijsniveau te maken hebben.
 
Banking for Food
De Rabobank is nationaal en internationaal een vooraanstaande bank in de landbouw en voedingssector. Onder het motto 'Banking for Food' wil de bank klanten ondersteunen bij het inspelen op de voedseluitdaging in de wereld: het duurzaam voeden van meer dan negen miljard mensen in 2050. Het voedsel moet daarbij veilig zijn en rijk aan waardevolle voedingsstoffen.
Om onze bijdrage aan het duurzamer voeden van de wereld concreet te maken, biedt de Rabobank haar klanten en hun omgeving toegang tot financiering, kennis en netwerken.
 
Dit onderzoek vond plaats in het kader van de jaarlijkse Rabo FoodWeek, welke vanuit de Banking for Food visie georganiseerd wordt. Met de Rabo FoodWeek wil de Rabobank de bewustwording over voeding vergroten bij consumenten en alle spelers in de voedselketen.
 
* Onderzoek in samenwerking met GfK onder 545 respondenten, september 2016