Actieplan ’Vitalisering Varkenshouderij’ formeel van start

Onder leiding van voorzitter Uri Rosenthal is op 2 november de coalitieovereenkomst getekend door de regiepartners van het Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’. Namens de Rabobank tekende Ruud Huirne voor regie op de herstructuring.

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, Stichting Vitalisering Varkenshouderij, de fondsen en het ontwikkelingsbedrijf als onderdeel van ‘Actieplan Vitalisering Varkenshouderij’ zijn opgericht. Hiermee is de formele start van de uitvoeringsfase van het actieplan Vitalisering Varkenshouderij gemarkeerd. Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond bij het ministerie van Economische Zaken heeft voorzitter Uri Rosenthal kort de actuele stand van zaken van het Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’ toegelicht. Aansluitend vond de ondertekening plaats door Uri Rosenthal en de vertegenwoordigers van de drie partners uit de Regiegroep Vitalisering Varkenshouderij: Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro en Natuur EZ), Ruud Huirne (Directeur Food & Agri Nederland,  Rabobank) en Ingrid Jansen (Voorzitter POV) en Eric Douma (POV).

De basis voor verandering en vernieuwing in de varkenshouderij is de erkenning door de varkenshouders dat er sprake is van een gemeenschappelijke opgave en de overtuiging dat alleen door samenwerking invulling kan worden gegeven aan een economisch toekomstbestendige én maatschappelijk gewaardeerde varkensketen. Het actieplan Vitalisering Varkenshouderij moet resulteren in hogere opbrengsten en lagere productiekosten, bijvoorbeeld door lagere keuringskosten en samenwerking op het gebied van mestverwerking. Dit moet leiden tot een stijging van het rendement op geïnvesteerd vermogen voor de varkenshouder tot 6 à 8% per jaar in 2020.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters