Rabobank: Woningprijzen blijven stijgen, onzekerheid neemt toe

Zowel de transactie-aantallen als de prijzen van bestaande koopwoningen blijven dit en volgend jaar stijgen. Het aantal transacties komt naar verwachting in 2016 al boven het vorige recordniveau van 2006 uit. De prijzen nemen dit en komend jaar waarschijnlijk met ongeveer vijf procent toe. Het is niet te verwachten dat zo’n prijsstijging jarenlang doorgaat. Bovendien is de recente stijging van de rentes op de kapitaalmarkten na de verkiezing van Donald Trump een risico bij deze vooruitzichten. Dat schrijven onderzoekers van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Het voortgaande herstel van prijzen en transactie-aantallen op de woningmarkt heeft een aantal oorzaken. Paul de Vries, senior woningmarktonderzoeker: “De historisch lage rente, de groeiende werkgelegenheid en het sterke vertrouwen van Nederlandse consumenten zorgen voor een toenemende vraag naar koopwoningen. Daarbij neemt de mobiliteit ook toe omdat steeds meer huiseigenaren boven water  komen. Wij verwachten dat zowel het aantal transacties als de woningprijzen in de komende anderhalf jaar blijven stijgen. Voor wat betreft het aantal verkopen voorzien we in 2016 en 2017 een groei naar circa 230.000 woningen en voor wat betreft de woningprijsindex verwachten we een gemiddelde jaarstijging van 5 procent.”
 
Hypotheekrente laag, onzekerheid neemt toe
In het derde kwartaal van 2016 is voor een bedrag van 16,4 miljard euro aan nieuwe woninghypotheken verstrekt. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2015. Deze stijging komt mede door een toename van het aantal transacties. Doordat de omvang van nieuwe hypotheekverstrekkingen groter is dan de aflossingen op bestaande hypotheken loopt de bruto hypotheekschuld verder op. De verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten zorgt voor onzekere vooruitzichten voor de renteontwikkelingen. Recent is de hypotheekrente voor langere looptijden bij veel aanbieders licht toegenomen. Onze verwachting is echter dat de hypotheekrente de komende periode relatief laag blijft.
 
Afvlakking naar nieuw normaal

Een van de belangrijkste oorzaken van de toenemende woningprijsstijgingen in de afgelopen decennia is de dalende rente. Sinds begin jaren tachtig is deze structureel gedaald. Dit en volgend jaar is dit rente-effect uitgewerkt. Vooral de toenemende koopkracht zal de prijsstijging de komende tijd ondersteunen.  De vraag is wel of de woningprijs dit patroon van steeds sterker stijgende prijzen de komende kwartalen kan vasthouden. De Vries: “De verwachting is dat de rente ook de komende jaren nog relatief laag blijft, maar niet verder zal dalen. Daarmee komt een eind aan het opwaartse effect van rentedalingen op de woningprijs. Daarbij zijn er in de afgelopen jaren beleidswijzigingen doorgevoerd, waardoor de structurele prijsstijging ook lager kan liggen. Bij elkaar leiden deze factoren tot de verwachting dat de prijsstijgingen na 2017 zullen afvlakken. Een nieuw normaal, waarbij de top van de woningprijzen in 2008 wellicht niet wordt gehaald.”
 
Het kwartaalbericht woningmarkt is te vinden op: www.rabobank.com/economie