World Dairy Trade Map 2016

Met de World Dairy Trade Map 2016 brengt de Rabobank de uitdagingen in kaart waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd. De infographic geeft inzicht in internationale ontwikkelingen en import- en exportstromen.

De zuivelsector heeft enkele flinke klappen moeten incasseren sinds de publicatie van de vorige World Dairy Trade Map in 2013. Onder meer de volgende vijf ontwikkelingen hebben de internationale handel beïnvloed:

  • grote binnenlandse Amerikaanse vraag en sterkere dollar
  • gevolgen van afschaffen melkquota in EU
  • gematigde groei van de Chinese vraag
  • handhaving Russisch handelsembargo tot minimaal eind 2017
  • effect aanhoudend lage olieprijzen op vraag uit olieproducerende landen
Door deze ontwikkelingen zal de zuivelhandel trager groeien dan de laatste jaren. De zuivelhandel groeide in 2015 slechts met 0,3% ten opzichte van 2014. Deze groei wordt veroorzaakt door de bevolkingsgroei, niet door een hogere consumptie per hoofd van de bevolking. Nieuw-Zeeland blijft de grootste exporteur van zuivel, met 28% van de wereldexport.


VS minder bereid tot concurrentie
De sterke Amerikaanse dollar blijft de Amerikaanse exportgroei drukken. De groei van de binnenlandse vraag heeft ervoor gezorgd dat verwerkers in de VS minder interesse hebben in exporthandel. Dit wijst erop dat export uit de VS de komende jaren slechts traag zal groeien. Bovendien staan handelsovereenkomsten met de Verenigde Staten op losse schroeven als de gekozen president Donald Trump zijn campagnebeloftes kan realiseren.


Afschaffing melkquota
Het afschaffen van melkquota, het systeem dat al sinds begin jaren tachtig de productie van melk in Europa beperkt, heeft de wereldmarkt drastisch veranderd. De Europese melkproductie lag in de eerste zes maanden van 2016 9,7% hoger dan in dezelfde periode in 2013. Vanwege de trage Europese bevolkingsgroei betekent dit dat veel van die extra melk voor de export bestemd is. Deze productiegroei zal waarschijnlijk afnemen zodra Europese boeren de productiecapaciteit van hun land aanpassen en de milieuwetgeving aangescherpt wordt.


China blijft grote importeur
China blijft voorlopig een grootschalig importeur van zuivelproducten, mede door de beperkte groei van het lokale aanbod. De vraag zal ondersteund worden door de invoer van de twee-kind-politiek, stijgende consumptie in ontwikkelingsregio’s en de consumptie van meer premium zuivelproducten in ontwikkelde gebieden. Toch zal de jaarlijkse importgroei steeds gematigder zijn. Dit komt door de verschuiving richting een duurzamer groeitempo van de Chinese economie en door het voortdurend aanscherpen van de regelgeving rondom voedselveiligheid.


Het Russisch embargo
Sinds 7 augustus 2014 heeft de Russische regering een embargo ingesteld op de invoer van voedsel uit de EU, de VS, Noorwegen, Canada en Australië. Dit importverbod heeft veel invloed gehad op de zuivelindustrie, omdat Rusland destijds de op één na grootste importeur van zuivel ter wereld was. Het embargo was een reactie op de internationale sancties na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Door de aanhoudende politieke spanningen is het embargo verlengd tot ten minste eind 2017.


De invloed van de lage olieprijzen
De prijs van zuivel wordt sterk beïnvloed door de lage olieprijzen. Dit is mogelijk te verklaren doordat een groot deel van alle geëxporteerde zuivel (9% van de totale productie) bestemd is voor olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië, Indonesië, Algerije, Nigeria en voorheen Rusland en Venezuela. Door lage olieprijzen stokt de economische groei in deze landen, waardoor zuivelproducten minder betaalbaar worden.


World Dairy Map op Rabobank.nl

De World Dairy Trade Map is gebaseerd op data die zijn aangeleverd door ZuivelNL.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers