Akkoord melksector over maatregelen fosfaatreductie

LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank hebben met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij in 2017 onder het plafond brengt en daarmee voor 2017 derogatie veilig stelt. Het akkoord betekent dat alle partijen een offer moeten brengen. Voor de genoemde partijen is het wettelijke kader met fosfaatrechten in 2018 één van de belangrijke randvoorwaarden om akkoord te gaan met het pakket maatregelen voor 2017. LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank beseffen dat het akkoord zeer ingrijpend is, maar onderstrepen de noodzaak voor 2017 en voor de jaren daarna.

Met het pakket komt de sector onder het fosfaatplafond. Het pakket bestaat uit maatregelen voor vermindering van fosfaat in het veevoer, een fosfaatreductieplan uit te voeren door de zuivelsector, goede voorwaarden voor potentiële stoppende veehouders en daarmee ingrijpen in de omvang van de veestapel. Alles bij elkaar opgeteld wordt in 2017 ruim 8 miljoen kilogram minder fosfaat geproduceerd en komt de melkveehouderij daarmee onder het afgesproken fosfaatplafond. Met dit maatregelenpakket moet de staatssecretaris in Brussel de derogatie veilig kunnen stellen. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het pakket met maatregelen wordt toegelicht.

Reactie Rabobank:
Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank: “Het is enorm belangrijk en verheugend dat de betrokken partijen in gezamenlijkheid tot een akkoord zijn gekomen. De problematiek is ernstig en vraagt van iedereen commitment. Het is bijzonder dat de sector er nu in is geslaagd tot een breed pakket maatregelen te komen waarmee we de fosfaatproductie zodanig terugdringen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. We nemen als Rabobank onze verantwoordelijkheid ook in de breedte van de maatregelen; zowel bij de aanpak van het voerspoor als bij het terugdringen van de veestapel.”
“De Rabobank zal de melkveehouders onder haar klanten zo goed mogelijk begeleiden in de keuzes die zij de komende periode willen en moeten maken. Dat is een ingrijpend proces waar we zorgvuldig mee willen omgaan.”

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters