Rabobank: Wereldwijd blijven voedselprijzen laag in 2017

Een ongekend grote voedselvoorraad houdt naar verwachting de wereldwijde voedselprijzen laag in 2017, zelfs bij de beginnende inflatie die in veel ontwikkelde economieën merkbaar is, volgens het Rabobank Global Outlook 2017 rapport.

  • Grote mondiale voedselvoorraden houden voedselprijzen naar verwachting laag, terwijl ‘wildcard’ China mogelijk deel van haar enorme reserves gaat verkopen
  • Het Trump-presidentschap brengt valutaonzekerheid met zich mee wat zal resulteren in sterk fluctuerende voedselprijzen, terwijl verkiezingen in Europa verdere onvoorspelbaarheid creëren
  • Wereldwijde demografische ontwikkelingen blijven de vraag naar vlees, zuivel en diervoeding sturen

Basisgrondstoffen zoals graan, maïs en sojabonen – belangrijke onderdelen van veevoeding – worden momenteel opgeslagen in recordhoeveelheden. Dit drukt de prijzen die men verwacht volgend jaar aan boeren te betalen.

In de Rabobank Global Outlook 2017, waarin wordt gekeken naar 13 cruciale voedsel- en agrarische grondstoffen, benadrukt de Rabobank de rol van China in het creëren van verdere onzekerheid in de markt. Het land met de meeste inwoners ter wereld heeft enorme voorraden van veel essentiële grondstoffen – geschat wordt dat China meer dan 60% van de wereldwijde katoenvoorraad in handen heeft, meer dan de helft van de maïs, 40% van het graan en 21% van de sojabonen.

Als China besluit een deel van deze reserves te verkopen, zou dit wereldwijd de prijs van grondstoffen zoals katoen, suiker, maïs, sojabonen en plantaardige olie kunnen verlagen, aldus de Rabobank.

De Rabobank verwacht dat de inflatie in de VS tot 2% stijgt in 2017. Ook in het Verenigd Koninkrijk, en tot op zekere hoogte in de eurozone, is de verwachting dat de prijzen zullen stijgen. Zelfs kleine stijgingen zoals deze kunnen genoeg zijn om later in 2017 de aandacht op grondstoffenindexfondsen te vestigen. Deze fondsen bieden dekking tegen inflatie wanneer landbouwprijzen laag blijven.

Stefan Vogel, Hoofd van Rabobank Agri Commodity Markets Research (ACMR) en een van de auteurs van Rabobank Global Outlook 2017: “Na drie jaar van dalende prijzen en vernielde oogsten door extreem weer in veel belangrijke agrarische gebieden, lijkt 2017 een jaar van nodige stabiliteit in voedselprijzen te worden. Desalniettemin betekent de ongekend grote mondiale voedselvoorraad dat de prijzen aanhoudend laag zullen blijven. Dat is goed nieuws voor consumenten, maar minder goed nieuws voor de boeren.”

“En toch is de grote onbekende in dit verhaal China. Gezien de grootte van de Chinese bevolking, de economische groei en het enorme Chinese aandeel in de wereldwijde import van agrarische grondstoffen, heeft China een gigantische invloed op mondiale voedselprijzen. Tel daarbij op de grote voorraden van de belangrijkste grondstoffen – waaronder maïs, graan en sojabonen – en elke beslissing van Chinese beleidsmakers om deze reserves te gaan verkopen zou een ingrijpend effect op de wereldwijde markten hebben door dalende Chinese import.”

De Rabobank voorspelt verder dat wispelturigheid van de wereldwijde valutamarkten in 2017 van invloed zal zijn op de agrarische grondstofprijzen. De euro zal waarschijnlijk in waarde dalen naar aanleiding van de Franse, Nederlandse en Duitse verkiezingen gedurende 2017. 

De mogelijke impact van dergelijke valutaschommelingen is al te zien in het Verenigd Koninkrijk, waar de waardedaling van het Britse pond sinds de uitslag van het Brexit-referendum in juni, de prijzen van voedselimport tot wel 16% heeft doen stijgen en tegelijkertijd agrarische export heeft opgejaagd. Het resultaat is dat de Britse graanverkoop in het buitenland op haar hoogste niveau in 20 jaar is.

Na de verkiezing van Donald Trump als president eerder deze maand, is de Rabobank voorzichtig met de economische verwachtingen voor de VS. Tijdens zijn campagne suggereerde Trump dat hij mogelijk een economisch beleid van protectionisme zal voeren. Als handelsverdragen worden herzien, zou dit zeer wijdverspreide gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse import en export van grondstoffen.

Wanneer men kijkt naar individuele grondstoffen, is de verwachting dat koffieprijzen (momenteel 163,3 dollarcent per Amerikaanse pond) een sterke verdere daling zullen laten zien, met vooral voor arabica-koffie een dalend vooruitzicht. De prijs van robusta-koffie daarentegen zal gestut worden door een groot productietekort. Lagere prijzen zullen waarschijnlijk echter niet aan de consument doorberekend worden.

De Rabobank voorspelt dat de verschuiving van ontwikkelingslanden naar een meer Westers dieet gebaseerd op vlees zal aanhouden. Dit zal de consumptie – en dus ook de prijzen – van de voor de veeteelt belangrijke sojabonen (momenteel 1.020 dollarcent per bushel), varkensvlees (56,5 dollar per kwintaal) en rundvlees (108,7 dollar per kwintaal) verder doen stijgen. De Rabobank verwacht ook dat de zuivelprijzen gedurende 2017 zullen stijgen dankzij de gestaag toenemende vraag.

Stefan Vogel voegt toe: “Boeren, consumenten en grondstofhandelaars zullen allemaal de potentieel veranderlijke valutaprijzen in 2017 goed in de gaten houden. Desondanks blijft algemeen gezien de fundering sterk. De wereldbevolking neemt toe, evenals de welvaart – dit zorgt weer voor een verschuiving naar duurdere diëten die rijk aan vlees en zuivel zijn. Wij denken dat mondiale voedselprijzen in het algemeen robuust zullen blijven, zelf als boeren zich klaarmaken voor weinig of geen groei van grondstofprijzen gedurende het jaar.”

De Rabobank Global Outlook werd voor het eerst in 2010 gepubliceerd. Het rapport kijkt in detail naar de vooruitzichten voor 13 cruciale voedsel- en agrarische grondstoffen in het komende jaar. De Rabobank Global Outlook toont de kwartaalprijsverwachtingen samen met de ‘basisscenario’s’ die volgens de Rabobank het meest aannemelijke prijstraject weergeven, en de ‘hoge’ en ‘lage’ scenario’s die de risicofactoren aangeven welke de veranderlijkheid van de markt sturen.

NB: Alle grondstofprijzen zijn correct ten tijde van 13.00 uur op 22 november 2016.

Downloads

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers