Cijfers Rabobank in EBA publicatie

Rabobank heeft kennis genomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) vandaag heeft gedaan ten aanzien van zowel de EU-brede ‘Transparency Exercise 2016’ als het voldoen aan het besluit van de EBA.

Achtergrond van de EU-Brede Transparency Exercise 2016
In de vergadering van 20 april 2016 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2016 een Transparency Exercise uit te voeren. De transparency exercise zal voortaan jaarlijks uitgevoerd worden. De uitslag zal gepubliceerd worden op hetzelfde moment als de Risk Assessment Report (RAR). De jaarlijkse transparency exercise zal enkel gebaseerd worden op COREP/FINREP gegevens om te waarborgen dat marktpartijen voldoende en passende informatie ontvangen.
 
De sjablonen werden centraal ingevuld door de EBA en zijn daarna ter controle naar de banken en toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen in te dienen.