Reactie Rabobank op jaarlijkse update Eerlijke Bankwijzer

Het nieuwe dierenwelzijnsbeleid van de Rabobank krijgt in de 16e beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer waardering en laat een duidelijke verbetering zien in vergelijking met vorig jaar. Ook scoort de bank voldoende tot goed op thema’s zoals: corruptie, mensenrechten, arbeidsrechten, voeding, natuur en wapens. Toch zijn de meeste resultaten ten opzichte van vorig jaar achteruit gegaan en geeft de bankwijzer aan dat de Rabobank op diverse punten de lat hoger moet leggen.

“Een verrassende uitkomst die weinig recht doet aan onze positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling in onze dagelijkse klantbediening”, vindt Bas Ruter, directeur Duurzaamheid. “Het beleid van de Rabobank is dit jaar op geen enkel punt afgezwakt. Natuurlijk is dit proces ook nooit af, maar onze inspanningen zijn erop gericht om een betekenisvolle positieve bijdrage te leveren. Wij onderstrepen bijvoorbeeld het belang van het klimaatvraagstuk en duurzaamheid en leveren daar ook een actieve bijdrage aan. We hebben in 2016 ons duurzaamheidsbeleid vernieuwd en op de thema’s milieu en biodiversiteit zelfs uitgebreid”. Hierop heeft de bank van diverse bankwijzer NGO’s positieve reacties ontvangen. In de Eerlijke Bankwijzer update wordt hier echter niet of nauwelijks bij stil gestaan. “Ook worden onze inspanningen met betrekking tot de verduurzaming van onze klanten niet erkend terwijl we daar juist het verschil maken. Niet alleen moeten onze klanten voldoen aan de minimumvoorwaarden van ons duurzaamheidsbeleid, ook stimuleren we hen met concrete programma’s om steeds duurzamer te worden en negatieve duurzaamheidseffecten te beperken”.

Papieren werkelijkheid niet realistisch
In de winning van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie investeert de Rabobank al jaren niet meer. Negatief beoordeeld worden voor het ontbreken van beleid hierop is dan ook opmerkelijk te noemen. Bij de Rabobank zijn alle investeringen in fossiele brandstofwinning en opwekking van duurzame energie maar liefst 99% (€3,5 mrd) gericht op duurzame energie. Ook organiseert de bank jaarlijks tientallen activiteiten met zakelijke en particuliere klanten door het hele land rondom circulaire economie en de verduurzaming van woningen. Wij stellen letterlijk in ons duurzaamheidsbeleid dat ‘wij in het algemeen geen klanten financieren die betrokken zijn bij winning/ mijnbouw, transport naar de productie-eenheid, of productie, verwerking of raffinage van producten uit de winningsindustrie’. We constateren dat onze activiteiten en investeringen op het gebied van duurzaamheid niet gewaardeerd worden doordat de Eerlijke Bankwijzer er steeds minder criteria voor heeft. Daardoor krijgen onze klanten ten onrechte de indruk dat wij onderdeel zijn van het klimaatprobleem in plaats van dat wij bijdragen aan de oplossing ervan. Dat betreuren wij als maatschappelijke bank sterk.

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers