Rabobank Jaarverslag en Jaaroverzicht 2015

Sterke bank maakt verschil voor mens, milieu en maatschappij

Zoals ieder jaar publiceert de Rabobank een uitgebreid jaarverslag, waarin zij de financiële en maatschappelijke impact van de bank verantwoordt. Dit jaar verschijnt daarnaast een compact en publieksvriendelijk jaaroverzicht. Beide publicaties zijn online beschikbaar en geven samen inzicht in onze financiële prestaties en de betekenis van de Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Afgelopen jaar zette de Rabobank forse stappen richting een betere coöperatieve bank met brede maatschappelijke impact.  Dat de bank verschil maakt, blijkt uit concrete bijdragen aan het stimuleren van welvaart en welzijn in Nederland, het stimuleren van wereldwijde duurzame voedselvoorziening en de wijze waarop we werken aan een duurzame Rabobank. Meer concreet gaat het om klanten verder helpen, de economie en samenleving versterken, en bijdragen aan het produceren van meer voedsel met minder grondstoffen.

Solide basis

Financiële soliditeit is een belangrijke voorwaarde om ons aandeel te kunnen realiseren in de duurzame ontwikkeling van klanten en de samenleving. De resultaten over2015 illustreren de financiële kracht en soliditeit van de bank. Het rendement, de solvabiliteit en de liquiditeit lieten een verbetering zien. De credit ratings bleven op een hoog niveau. De klantbediening is met succes verbeterd en er is volop geïnvesteerd in innovatie. Klanten weten de online diensten van de Rabobank steeds meer te waarderen en denken positiever over de adviseurs. De klanttevredenheid is gestegen, maar is nog niet op het niveau dat wij nastreven.

Betekenisvolle impact

In lijn met haar missie stimuleert Rabobank welvaart en welzijn in Nederland door het verdienvermogen van bedrijven te vergroten. In totaal werd in Nederland aan de handel, industrie en dienstverlening 88miljard euro aan krediet verleend en aan de food en agri sector 35 miljard euro. Elke dag weer verstrekken de lokale Rabobanken samen meer dan 40 miljoen euro aan nieuwe zakelijke financieringen in Nederland. De Nederlandse hypotheekportefeuille van Rabobank bedroeg eind vorig jaar 202 miljard euro; namens particuliere spaarders hadden wij 117 miljard euro in beheer. De Rabobank heeft een deel van de winst in 2015 terug gegeven aan de Nederlandse samenleving door te investeren in lokale initiatieven voor meer leefbaarheid, economische vitaliteit of duurzaamheid. Dit coöperatief dividend bedroeg 62,2 miljoen euro. De Rabobank was betrokken bij de oprichting van 710 coöperaties, waarin mensen samen optrekken voor energievoorziening, zorg en ondernemersinitiatieven.

Onze bijdrage aan het duurzaam voeden van de wereld blijkt onder meer uit de wereldwijde financiering in food en agri ter waarde van 98 miljard euro. Meer dan twee miljoen kleine boeren in Afrika, Azië en Zuid-Amerika hebben een toekomst dankzij toegang tot financiering, kennis en netwerk via Rabobank Foundation en Rabo Development. De Rabobank ondersteunt de hele keten van boer tot bord. Zo maken 17 van de top 20 mondiale zuivelbedrijven en 18 van de top 25 drankenproducenten gebruik van onze diensten, kennis en netwerken.

Maatschappelijke impact
Klik op de infographic voor de pdf-versie

Geïntegreerde verslaglegging

Met dit jaarverslag is geïntegreerde verslaglegging bij de Rabobank een feit Dat betekent dat financiële verantwoording wordt afgelegd en dat tegelijkertijd goed inzicht wordt geboden in de betekenis van de Rabobank voor mens, milieu en maatschappij. Tevens zijn de Jaarrekening 2015 en en het ‘Capital Adequacy and Risk Management Report 2015’ in het verslag opgenomen. Vanaf nu publiceert de Rabobank  elk jaar een geïntegreerd jaarverslag en een jaaroverzicht. Beide zijn te vinden op de links hieronder.

Rabobank introduceert in het jaaroverzicht het ‘waardecreatiemodel’, waarin  activiteiten en investeringen worden getoond en welke waarde die creëren voor mens, milieu en maatschappij. Het jaarverslag is bestemd voor beleggers, ratinginstituten, analisten, toezichthouders, maatschappelijke organisaties en ngo’s. Het is een klikbare pdf met een uitgebreide weergave van de financiële resultaten en andere informatie die wettelijk rapportage plichtig is.

Het jaaroverzicht bevat een samenvatting van de resultaten die de bank in 2015 heeft behaald. Het laat daarnaast zien wat de toegevoegde waarde van de Rabobank is voor mens, milieu en maatschappij. Het jaaroverzicht is beschikbaar als website met informatieve teksten en verhalen uit de praktijk, foto’s, infographics, animaties en video’s.

Links

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters