Rabobank: herstel melkprijs op z’n vroegst eind 2016

Evenwicht in vraag en aanbod op de wereldwijde zuivelmarkten is nog niet in zicht, waardoor herstel van de melkprijs nog uitblijft. Landen die Nederlandse zuivelproducten importeren, kampen met tegenvallende economische omstandigheden. Daarentegen zorgt het gunstige weer ervoor dat belangrijke melkproducerende concurrenten van Nederland, zoals Australië en Nieuw-Zeeland, meer melk produceren dan verwacht, ondanks de ook daar geldende lage melkprijs. Melkveehouders doen er goed aan hun liquiditeit van maand tot maand te monitoren, want de melkprijs zal pas op zijn vroegst eind dit jaar gaan stijgen. Dat staat in het nieuwe Kwartaalbericht Zuivel van de Rabobank dat vandaag uitkomt.

Liquiditeitsplanning noodzaak

Jan van Beekhuizen, sectormanager Veehouderij bij de Rabobank: “De Nederlandse melkprijs in 2016 komt voor melkveehouders uit op een niveau vergelijkbaar met 2009, namelijk tussen de 25 en de 30 cent per kilo melk. Doordat het herstel langer op zich laat wachten, zien we meer liquiditeitsproblemen bij melkveehouders. Circa eenderde van de melkveehouders heeft moeite om alle rekeningen te blijven voldoen. Begin 2015 hadden melkveebedrijven nog een een aardige financiële reserve. Gedurende het jaar is deze reserve gebruikt, waardoor 2016 is begonnen met een vrij beperkte financiële buffer. Daarom is het voor melkveehouders zo belangrijk om met een liquiditeitsplanning te werken en die maandelijks te actualiseren, zodat ze niet verrast worden door prijsschommelingen. Overigens staat het gros van de melkveehouders er in bedrijfseconomisch opzicht goed voor. De continuïteit van de Nederlandse melkveehouderij is voor de lange termijn niet in gevaar.”

Mondiale ontwikkeling

De melkproductie is mondiaal in het afgelopen jaar gestegen en neemt nog steeds toe. In Oceanië, waar een daling werd verwacht op basis van de lage zuivelprijzen, blijft de productie stijgen. Dit komt doordat er relatief veel neerslag is gevallen en er dus met lage kosten goed geproduceerd kan worden. Ook in de VS is er nog steeds sprake van een lichte stijging. In de EU is de productie sinds de afschaffing van het melkquotum fors opgelopen. Daarin zijn Nederland en Ierland absolute koplopers met respectievelijk 10,5% en 16,3% extra productie sinds april vorig jaar.

Ondertussen hebben de zuivelimporterende landen te maken met koopkrachtverlies. In het Midden-Oosten komt dat vooral door de lage olieprijs en in Rusland door economische tegenwind. China heeft veel voorraden aangelegd in het verleden en profiteert nu van lagere zuivelprijzen. Importen herstellen daar weliswaar licht, maar niet snel genoeg om de gestegen productie volledig te absorberen.

Van Beekhuizen: “Dat de Nederlandse zuivelindustrie relatief veel waarde kan toevoegen aan de melk die hier wordt geproduceerd werkt in het voordeel van de Nederlandse melkveehouders. Daardoor is de melkprijs in Nederland circa 2 tot 3 cent hoger dan de in ons omringende landen. Toch zal de prijs ook in Nederland licht dalen in het tweede kwartaal. Wij voorzien niet eerder dan eind 2016 herstel.”

 

Lees hier het volledige Kwartaalbericht Zuivel.

Pers contact

Koos Verheul

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters