Rabobank: Dalende productie laat melkprijzen licht stijgen

Na maanden van lage melkprijzen schijnt er licht aan het eind van de tunnel. De prijzen voor zuivelproducten stijgen, grotendeels door een dalende internationale productie. Dat blijkt uit het kwartaalbericht Zuivel van de Rabobank. Wel verwacht de bank dat de stijging de komende periode weer afvlakt, doordat er aan de vraagkant geen grote veranderingen plaatsvinden. De liquiditeitskrapte blijft bestaan.

Marijn Dekkers, sectormanager Veehouderij, licht toe dat de productie altijd lager ligt in de laatste maanden van het jaar. “Bovendien worden Europese boeren de komende tijd gestimuleerd om minder te produceren. Het is op korte termijn niet waarschijnlijk dat deze lagere productie in de EU of Verenigde Staten wordt aangevuld met interventievoorraden. Hierdoor heeft de markt vrij spel om te herstellen. Maar deze situatie is broos en niet oneindig. Aan de vraagkant verandert weinig door aanhoudende lage olieprijzen, een moeizaam economisch klimaat in Azië en dichte grenzen met Rusland. Dit zal ervoor zorgen dat de stijging over een paar maanden weer wat zal afvlakken. Het blijft daarom noodzakelijk de liquiditeit scherp in beeld te houden.”


De wereldwijde melkproductie is in het derde kwartaal van 2016 gedaald als gevolg van klimaatinvloeden en lage marges voor melkveehouders. De vraag naar zuivelproducten bleef sterk in de Verenigde Staten, terwijl de vraag vanuit Europa toenam. Dit heeft geleid tot een grotere daling van de internationale handelsoverschotten dan het vorige kwartaalbericht voorspelde. Het prijsherstel dat eerder al zichtbaar was op de markt van boter en kaas heeft zich uitgebreid naar markt voor eiwitproducten.


Nederland kende van juni tot en met augustus een maandelijkse productiestijging van gemiddeld 5% in vergelijking met de productie vorig jaar. Hierdoor lijkt het erop dat het productieniveau stabiliseert, concluderen de analisten van de Rabobank.  Als gevolg van de stimuleringsmaatregelen van de EU en FrieslandCampina zou de productie ook in Nederland nog verder afgeremd kunnen worden. Dekkers: “In Nederland is minder melken niet in trek vanwege de stijgende melkprijzen.. Toch kunnen de maatregelen sommige bedrijven stimuleren om minder rendabele koeien af te voeren en hiermee een voorschot te nemen op het drukken van de fosfaatproductie.”


Voor het laatste kwartaal van 2016 verwacht de Rabobank een herstel van de markt. Dit is inmiddels zichtbaar door de verhoging van de melkprijs van verschillende verwerkers in oktober. De groei aan de vraagkant neemt echter niet sterk toe. Traditionele zuivelimporterende landen als Rusland en het Midden-Oosten zijn economisch nog zwak. Deze terugval wordt gedeeltelijk gecompenseerd door andere importerende landen. Het herstel van de melkprijzen wordt dus vooral ingegeven door een lagere productie. De forse zuivelvoorraden werken vertragend op een snelle verhoging van de melkprijs. De melkprijs zal waarschijnlijk stijgen naar het niveau van eind 2014.
Ondanks de stijgende melkprijzen blijft de liquiditeitskrapte bestaan. Hiermee blijft het moeilijk voor sommige melkveehouders om alle lasten te betalen. Dekkers: “Zij zullen steeds nadrukkelijker hun financiële reserves moeten aanspreken.”

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers