Rabobank: lichtpuntjes op zuivelmarkt, maar traag herstel

In het tweede kwartaal van 2016 daalde de melkprijs naar circa 25 euro per 100 kilo melk. Daarmee lijkt de bodem van de melkprijs bereikt, aldus het vandaag verschenen Kwartaalbericht zuivel van de Rabobank. De hogere zuivelnoteringen van afgelopen maand en een toename van de vraag naar kaas en boter zijn de lichtpuntjes op weg naar langzaam herstel. Hoge melkvoorraden vormen een belemmering voor snel herstel; de vraag naar basiszuivelproducten moet meer groeien om de wereldwijde zuivelproductie te verwerken. De Rabobank verwacht een prijsherstel niet eerder dan begin 2017.

Groeiende melkproductie leidt tot voorraadvorming

De melkproductie in de belangrijkste exportregio’s groeide in de periode februari-april met 1,9% (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). In Nieuw Zeeland steeg de melkproductie dankzij het gunstige weer met 1,1%;het eerder verwachte effect van El Niño bleef uit. In de VS steeg de productie licht met 1,3%. In de EU groeide de melkproductie eerst nog met 4,4%, maar die stijging liep in april terug naar 1,6%. In Nederland groeide de melkproductie in april nog met 10,8% en liep in mei terug naar 8,3% groei. De lagere melkprijzen hebben in Ierland inmiddels hun tol geëist; de melkproductie daalde in april met 4,1% ten opzichte van april 2015. In Australië, Argentinië en Brazilië daalde de melkproductie met enkele procenten, voornamelijk als gevolg van ongunstige weersomstandigheden.

Het overaanbod op de wereldmarkt zorgt nog steeds voor groeiende melkvoorraden. Jan van Beekhuizen, sectormanager melkveehouderij bij de Rabobank: “Er ligt naar schatting circa 6,4 miljoen ton in melkequivalenten in voorraad, dat is circa 7,5% van de jaarlijkse mondiale handel. Deze voorraadvorming staat een snel prijsherstel voorlopig in de weg.”

grafiek

Vooruitblik

Van Beekhuizen: “De melkproductiegroei in de belangrijkste exporterende regio’s, met name in Nieuw-Zeeland en Australië, zal in de tweede helft dit jaar negatief uitvallen. Voor de EU verwachten we een stabiele melkproductie als gevolg van de huidige lage prijzen in combinatie met de sterke productiegroei van vorig jaar.” De gevormde melkvoorraden, zowel door de EU-interventieregeling als bij bedrijven, blijven de sector de komende tijd parten spelen. “Een lichte opleving van de melkprijs in het derde kwartaal van 2016 is mogelijk, maar structureel betere prijzen zitten er komend halfjaar nog niet in”, aldus Van Beekhuizen.

Liquiditeit

Tot op heden weet een groot deel van de melkveehouders, mede dankzij opgebouwde financiële reserves, op eigen kracht de periode met lage melkprijzen door te komen. De aanhoudend lage melkprijzen zullen echter het weerstandsvermogen van melkveehouderij-bedrijven de komende maanden verder op de proef stellen. Jan van Beekhuizen: “Het is zaak dat melkveehouders hun liquiditeitsprognose scherp hebben en waar nodig actualiseren. Alleen dan kan de ondernemer, desgewenst in samenspraak met de bank, tijdig en accuraat bijsturen. De Rabobank gaat er daarbij vanuit dat de melkprijs dit jaar niet boven de 30 euro per 100 kilo melk komt. Naast inzicht in liquiditeit is het bij de huidige melkprijzen ook verstandig te berekenen wat de laatste liters melk nog opleveren. Wanneer extra kosten worden gemaakt voor (ruw)voer, mestafzet en arbeid, dan is het resultaat van deze laatste liters onvoldoende. Optimaliseren van de prestaties in de stal loont dan meer dan het maximaliseren van de productie.

Voor het volledige kwartaalbericht, ga naar: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-juli-2016/

Pers contact

Telefoon +31 30 21 62758