Rabobank: Profiteren van groeiende export varkensvlees naar China

De vooruitzichten voor de Nederlandse en Europese varkenshouderij blijven positief, ondanks de stevige daling van de vleesprijzen begin oktober. Deze daling is een gevolg van het tijdelijke extra aanbod varkens en toenemende concurrentie op de exportmarkten, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde kwartaalbericht Varkenshouderij van de Rabobank. De komende maanden neemt het aanbod weer af, wat de varkensprijs positief zal ondersteunen. De export binnen en buiten de EU is bepalend voor het prijsniveau. Met name de Chinese vraag blijft een belangrijke succesfactor.

Volgens sectormanager Koen van Bergen van de Rabobank zijn behoud van de exportpositie en verdere beperking van de zeugenstapel de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse en Europese varkenshouderij. “Een stijging van de zeugenstapel ligt op de loer, nu de marges weer positief stemmen. Maar een toename zou de opleving van de markt juist weer teniet doen, waardoor een volgend prijsdal opdoemt.”

Export in de lift

De export van varkensvlees inclusief bijproducten uit de EU groeide met 650.000 ton karkasgewicht tot 2,4 miljoen ton. De forse exportgroei was vrijwel volledig te danken aan de flinke vraag vanuit China. De Rabobank verwacht dat China dit jaar in totaal 2,7 miljoen ton varkensvlees en bijproducten zal importeren, waarvan 1,9 miljoen ton uit de EU. Dat is meer dan de helft van de totale Europese varkensvleesexport. Een blijvende Chinese interesse in Europees vlees is dan ook cruciaal voor de vooruitzichten van de Europese en Nederlandse varkenshouderij. Varkenshouders kunnen deze interesse waarborgen door kwaliteit te blijven leveren, afspraken na te komen en hygiëneprotocollen te respecteren die dierziekten buiten de deur houden.

Europees aanbod onder druk

Zoals verwacht staat het aanbod van varkensvlees in de EU sinds juli onder druk. Als gevolg van de afname van de zeugen- en varkensstapel daalde de productie in de EU. In Nederland begint de afname van de totale varkens merkbaar te worden in het aantal slachtingen. In het derde kwartaal lag het aantal slachtingen 2,0% lager dan in dezelfde periode van 2015. Deze trend zal doorzetten tot in het tweede kwartaal 2017, verwacht Van Bergen.

Benut de liquiditeitsruimte

Varkenshouders kunnen de huidige liquiditeitsruimte door de opleving van de markt benutten door een financiële buffer op te bouwen voor het volgende prijsdal. Van Bergen: “De huidige positieve marktontwikkelingen lossen de structurele problemen van de sector niet op. Het Vitaliseringsplan van de sector blijft erg belangrijk voor een structureel gezonde sector. De varkenshouderij moet nu niet achterover gaan leunen, maar gezamenlijk de schouders onder het vitaliseringsplan zetten.”

Voor meer informatie over het Kwartaalbericht:

Koen van Bergen, sectormanager Varkenshouderij
030-2167756 of koen.van.bergen@rabobank.nl

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers