Rabobank Sectorprognoses: in 2017 zal de groei in alle sectoren aanhouden

Binnen alle sectoren van het bedrijfsleven zal in 2017 de groei aanhouden. De economische groei werd in 2015 en 2016 veroozaakt door een toename van de export en private investeringen. Dit blijft in 2017 zo, maar het belang van particuliere consumptie neemt toe. Deze toename is voordelig voor sectoren die met name afhankelijk zijn van binnenlandse consumptie, zoals de detailhandel(+2,5%) en horeca en recreatie(+2,4%). Ook de automotive zal komend jaar een plusje(+1,5%) laten zien.

Eric Saris, directeur Bedrijven van Rabobank: “in 2017 verwachten wij groei in alle bedrijfssectoren. Uiteraard is dit geen garantie voor succes voor individuele ondernemers. Prijzen blijven onder druk staan en concurrentievoordeel is steeds moeilijker vast te houden. Ondernemers zullen moeten blijven inzetten op innovatie om hun producten of diensten passend te maken aan de snel veranderende klantwens”.

sectorprognoses

Detailhandel

De marktomstandigheden voor detailhandel non-food blijven uitdagend. De economische omstandigheden verbeteren en de particulier durft weer geld uit te geven. Rabobank verwacht dan ook voor 2017 een groei van 2,5%. Maar de verschillen tussen retailers zijn groot en zullen verder toenemen. Veel retailers hebben de crisis overleefd, maar onvoldoende geanticipeerd op het veranderende consumentengedrag. Deze retailers hebben nog een grote uitdaging voor zich op gebied van online activiteit, onderscheidend vermogen en een goede klantbediening.

Zakelijke dienstverlening

We zien dat de dienstverleningssector al een aantal jaren groeit en dat deze sector een steeds groter deel uitmaakt van de Nederlandse economie. Voor 2017 verwacht Rabobank een verdere groei van 3,7%. De uitzendbranche is een van de branches binnen de sector die sterk groeit. De uitzendbranche profiteert van de toegenomen bedrijvigheid in verschillende sectoren, maar ook van een structurele verschuiving naar flexibele arbeid. Ondanks de sterke groei in de dienstverleningssector is het voor dienstverleners essentieel om te blijven innoveren als gevolg van de snel veranderde omgeving: denk aan versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving.

Bouwnijverheid

De vraag naar koop- en huurwoningen is krachtig en bouwbedrijven die in de woningmarkt actief zijn en daarbij ook nog eens kunnen putten uit eigen grondposities, doen goede zaken. Tegelijkertijd houdt de stormachtige groei geen stand. In 2016 verwacht Rabobank nog een volumegroei van de toegevoegde waarde van 7,5%, in 2017 zal deze groei afvlakken naar 3,5%. De woningproductie wordt geremd door een afnemende uitgifte van bouwvergunningen en met de crisis nog vers in het geheugen lijkt temporisering het antwoord op een latent tekort aan menskracht. Te voorzien is bovendien dat de grote vraag naar woningen een opdrijvend effect zal hebben op zowel woning- als grondprijzen. Een omvangrijk bouwpotentieel laaghangend fruit blijft vooralsnog onaangeroerd.

Lees hier alle sectorprognoses voor 2017.

Voor meer informatie:
Boy Sleddering
Rabobank Persvoorlichting
030-2162135 of boy.sleddering@rabobank.nl