Miljard dollar versnelt verduurzaming voedselproductie

We hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief van Rabobank om samen met UN Environment, het milieubureau van de Verenigde Naties, een 1 miljard dollar faciliteit te realiseren. Ook ontvingen we voorstellen voor concrete projecten die de faciliteit kan ondersteunen.

Deze reacties onderstrepen dat er in de praktijk al zoveel impactvolle projecten en bedrijven zijn in het verduurzamen van de landbouw. Al deze reacties zijn een enorme stimulans om vol enthousiasme verder te werken aan ons Growing a better world together initiatief.

De Rabobank en UN Environment faciliteit heeft als doel om het gebruik van land te verduurzamen en zo bij te dragen aan de doelen van het Klimaat Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De faciliteit levert subsidies, risico verlagende maatregelen en leningen voor duurzame landbouwproductie, de verwerking en de handel in agrarische grondstoffen en producten. Deze dienen te voldoen aan strikte criteria voor bosbescherming, bodemherstel en de betrokkenheid van kleine boerenbedrijven.

De middelen van de faciliteit kunnen op termijn wereldwijd worden ingezet. Gestart wordt in Brazilië met het opschalen van Integrated Crop Livestock Forestry Farming (ICLF) als onderdeel van het partnership van WWF en Rabobank. En in indonesië is het doel om herplanting van palmolie bomen te financieren in samenwerking met bedrijven. De faciliteit is nog niet operationeel. Tijdens het World Economic Forum in Davos in januari 2018 zullen Rabobank en UN Environment de voortgang die is gemaakt delen, inclusief de operationele details.

De lancering van deze faciliteit is een van de eerste stappen van het Rabobank Kickstart Food programma om de transitie naar verduurzaming van de voedselproductie te versnellen. Kickstart Food is aangekondigd op 16 oktober 2017, Wereld Voedseldag van de Verenigde Naties. De faciliteit is een open platform waar we klanten en stakeholders uit alle agrarische ketens voor uitnodigen om met ons samen te werken.

Laat hier uw gegevens achter als u graag op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen rondom de faciliteit.

Klik hier om het oorpronkelijke perbericht van 16 October 2017 te lezen.

Gerelateerde artikelen

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters