Rabobank: Hoge banengroei ten noordoosten van de Randstad in 2017

De regionale verschillen in de economische groei en de groei van de werkgelegenheid zijn groot in 2017. Binnen de Randstad laat vooral de noordvleugel een hoge groei zien. Buiten de Randstad is de groei vooral hoog in de gebieden langs de snelwegen in de richting van het noordoosten en zuidoosten. Een aantal regio’s aan de randen van het land en sommige typische woonregio’s kunnen een lage groei of zelfs een lichte krimp verwachten. Dat schrijven economen van Rabobank in hun Regionale prognoses 2017.

Net als in de afgelopen jaren heeft de economische groei in 2017 een brede basis. RaboResearch-econoom Rogier Aalders: “Omdat vooral de particuliere consumptie zal aantrekken, verwachten wij dat de sectoren die zijn gericht op de binnenlandse bestedingen hard zullen groeien. Dit voorzien we met name voor de horeca, de detailhandel, de bouw en delen van de zakelijke dienstverlening. Regio’s met een groot aandeel van die sterk groeiende sectoren, zoals veel Randstedelijke gebieden, hebben daarom meer kans op een hogere economische groei. Regio’s waarin de overheid en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd, zoals in delen van Noord-Nederland, hebben minder groeikansen.”
 
Aalders vult aan: “Het verleden heeft ons echter geleerd dat lang niet alle regio’s hun verwachte groei waarmaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ‘typische woonregio’s’ zoals Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Haarlem en het Groene Hart. Deze gebieden hebben een belangrijke woonfunctie voor forensen. Andere regio’s ontstijgen hun verwachte groei juist. Dit zien we in de noordvleugel van de Randstad: Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Almere en hun omgeving. De economieën van die regio’s profiteren bijvoorbeeld van een grote en groeiende arbeids- en afzetmarkt. Ook een aantal regio’s langs de A6, de A7 en de A28 in de richting van het noordoosten en langs de A2 in de richting van het zuidoosten groeit boven verwachting. Zij hebben dit onder meer te danken aan de toenemende druk op de ruimte in de Randstad en de daarmee gepaard gaande hoge prijzen voor bedrijfsruimte.”
 
Voor 2017 verwachten de RaboResearch-economen per saldo vooral een hoge economische groei in en rondom Amsterdam en een hoge banengroei in het gebied ten noordoosten van de Randstad.

 

2017 Verwachte economische groei 

 

2017 Verwachte regionale werkgelegenheid
 
De Regionale prognoses 2017 kunt u vinden op www.rabobank.com/economie

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers