Reactie Rabobank op groen licht voor fosfaatreductieplan

De Rabobank is blij met de Europese goedkeuring voor het Nederlandse fosfaatreductieplan. De goedkeuring is van groot belang voor de Nederlandse melkveehouderij en daarmee ook voor de Rabobank aldus Ruud Huirne, directeur Food & Agri. “Het zijn harde, maar ook noodzakelijke maatregelen.”

Met deze goedkeuring blijft derogatie (recht om meer dierlijke mest (fosfaat) te gebruiken op grasland dan de Europese norm) in 2017 behouden. Tevens zal bij realisatie van de voorliggende plannen de fosfaatwet per 2018 ingevoerd worden en kunnen de onderhandelingen voor het nieuwe actieprogramma in gang worden gezet. Met het fosfaatreductieplan zal de fosfaatproductie in de melkveehouderij met 8,2 miljoen kg fosfaat afnemen tot onder het toegestane plafond van 172,9 miljoen kg voor de veehouderijsector. Het fosfaatrechtenstelsel heeft voor de melkveehouderij als doel de fosfaatproductie in Nederland te beheersen. De Eerste Kamer moet hier nog wel mee instemmen.
Het fosfaatreductieplan bestaat uit drie sporen: voerspoor, stoppersregeling en fosfaatreductieplan van ZuivelNL. De Rabobank is gevraagd om mee te werken aan de stoppersregeling.
 
Huirne: “De stoppersregeling moet leiden tot een forse reductie van de veestapel in Nederland. Dat is een zeer ingrijpend, vaak emotioneel proces voor de melkveehouders, waar de Rabobank nauw bij betrokken is.” Melkveehouders die in 2017 hun melkveetak beëindigen, ontvangen een premie per dier dat zij afstoten. Aanvullend op deze stoppersregeling stelt de Rabobank een Liquiditeitsoverbrugging ter beschikking. Melkveehouders kunnen daarmee de periode financieel overbruggen naar de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in 2018. Dat is het moment waarop zij hun bedrijf geheel of gedeeltelijk kunnen verkopen. ""Met onze klanten bekijken we zo zorgvuldig mogelijk wat individueel de beste keuze is”, aldus Huirne.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters