Rabobank: ‘Vooruitzichten pluimveesector gematigd positief’

De verwachtingen voor de Nederlandse vleeskuikenhouderij voor de eerste helft van 2017 zijn gematigd positief. Door de nasleep van de vogelgriep ligt er druk op de afzet van pluimveevlees, vanwege exportbelemmeringen vanuit diverse belangrijke productiegebieden. Toch zorgt de gunstige koers van de euro voor een competitief aanbod op kostprijsniveau, blijkt uit het Kwartaalbericht Pluimvee dat de Rabobank vandaag heeft gepubliceerd.

Door de uitbraken van vogelgriep kunnen veel landen tijdelijk niet exporteren buiten de EU. Desondanks zijn de exporten uit de EU in 2016 met 8% gestegen naar een niveau boven 1,6 miljoen ton. Zelfs in december bedroeg de export nog 120.000 ton. Het vooruitzicht voor de Europese vleespluimveesector is gematigd positief. Het naderende voorjaar sluit een periode van vogeltrek af, waarmee ook het risico op vogelgriep zal afnemen. Dit opent de toegang tot markten die nu tijdelijk zijn gesloten als gevolg van de vogelgriepuitbraken, zegt sectormanager Jeroen van den Hurk van de Rabobank. “Dat is gunstig omdat de zomermaanden veelal de beste maanden zijn voor de pluimvee-industrie.”
“De markt in Noordwest-Europa staat onder toenemende druk vanwege de daling van de Britse pond en goedkope filets. Deze ontwikkeling vraagt om ketenoptimalisatie”, aldus Van den Hurk. “Door de inspanningen van de Nederlandse sector is er in recordtempo invulling gegeven aan de specifieke vraag naar concepten in de Nederlandse markt, zoals de Goed Nest Kip en de Nieuwe Standaard Kip. Signalen uit de markt wijzen erop dat toetreding van producenten tot deze concepten tijdelijk haast onmogelijk is, enkel in het scharrelsegment lijkt nog ruimte te zijn. Hierdoor komt de afzetzekerheid in het geding.”
De markt voor broedeieren heeft zich sneller hersteld dan verwacht vanwege het terugbrengen van het aantal vermeerderingsdieren in Nederland en de gevolgen van ruimingen in vooral Polen. Tevens zal de hogere vraag in het voorjaar bijdragen aan het herstel. De situatie geeft de sector gelegenheid om afzet te bestendigen. De productie in Polen zal weer op gang komen, verwacht Van den Hurk. Hij adviseert pluimveehouders zich te verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden via toekomstbestendige relaties.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers