Nieuwe sponsorstrategie Rabobank: nauwe samenwerking met Nederlands verenigingsleven

De Rabobank kondigt vandaag haar nieuwe sponsorstrategie aan. Nauwe partnerships tussen de lokale Rabobanken en de plaatselijke sport- en cultuurverenigingen vormen het hart van deze strategie. De ambities van de verenigingen en een duurzame samenwerking om deze te verwezenlijken vormen hierbij de kern.

De Rabobank concludeert op basis van eigen ervaringen en diverse onderzoeken dat verenigingen en stichtingen voor veel uitdagingen staan. Onlangs nog werd door de KNVB de noodklok geluid dat amateurclubs het niet rooien. Behalve voetbalclubs hebben alle verenigingen en stichtingen te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden. Ze hebben moeite met het vinden van goede bestuurders en hun ledenaantallen en vrijwilligers staan onder druk. Terwijl verenigingen en stichtingen juist ook in deze tijd een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. De duizenden verenigingen in ons land vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere meer tolerante samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. De Rabobank gelooft in de kracht van clubs, verenigingen en stichtingen en zet hen de komende vier jaar centraal in haar sponsorstrategie.

Intensieve begeleiding met professionele partners
Tom van Kuyk, sponsorstrateeg bij de Rabobank: ‘De Rabobank is al decennia lang verbonden met vele verenigingen. De nieuwe aanpak bestaat er vooral uit dat we intensiever met ze gaan samenwerken. Uit onze pilots is gebleken dat we goede ondersteuning te bieden hebben bij de daadwerkelijke invulling van de eigen ambities van de verenigingen en stichtingen. Zo hebben we bijvoorbeeld geholpen bij het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dat maakt een club meer toekomstbestendig en zelfredzaam.’ Binnen deze aanpak gaat de Rabobank de komende vier jaar intensief samenwerken met NOC*NSF/TeamNL, Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Kunstbende, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Mojo/ Lowlands. Andersson Elffers Felix (AEF) zal de daadwerkelijke opbrengsten voor de verenigingen èn voor de samenleving in kaart brengen om daarmee de effectiviteit van de aanpak te waarborgen.

Werken met idolen als inspiratie
Idolen uit sport en cultuur spelen een cruciale rol in de nieuwe aanpak van de Rabobank. Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank: “De helden van TeamNL, Kunstbende en Lowlands inspireren miljoenen mensen die dagelijks in clubverband sporten of aan vormen van cultuur doen. Zij onderschrijven de boodschap dat de vereniging een mooie stimulans biedt voor een mooie carrière en laten zien wat een club je kan brengen. Wij brengen de idolen nog dichterbij door ze te laten optreden bij de clubs waar het voor hen ook allemaal is begonnen’.
De Rabobank zet de idolen actief in voor oefenwedstrijden, optredens en clinics bij de lokale verenigingen die ondersteund worden.

Aangepast sporten
Voor aangepast sporten werkt de Rabobank Foundation – het maatschappelijke fonds van de Rabobank – ook samen met NOC*NSF. De samenwerking richt zich specifiek op jongeren tot 18 jaar met een motorische beperking. Zij kunnen op een aantal sportdagen door het gehele land kennis maken met diverse takken van sport. Daarbij kunnen zij ook gebruik maken van de juiste sporthulpmiddelen. Het doel is om hen aan een sportvereniging te koppelen en daarmee sportdeelname van deze groep te verhogen.

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers