Rabobank in glasgroentevisie: bouwen aan robuuste onderneming

De glasgroentesector is de afgelopen twee jaar hersteld van de moeizame periode tussen 2009 en 2014. Het rendement dat ondernemers realiseren is weliswaar deels afhankelijk van factoren waarop zij geen invloed hebben, zoals het weer, energieprijzen en wisselkoersen. Maar zij kunnen wel hun stempel drukken op verkoopmomenten, voorraadbeheer en marketing. Zeker wanneer ze hun krachten bundelen in doortastende organisaties, zegt de Rabobank in het Visiebericht Glasgroente.

“De markt voor groenten is letterlijk en figuurlijk gezond”, zegt sectorspecialist Patrick Zwaan van de Rabobank. “Ondernemers hebben volop kansen om waarde toe te voegen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, beleving en gemak. Een daadkrachtige organisatievorm is daarbij noodzakelijk, omdat de concurrentie ook niet stilstaat.”
 
Europese markt
Wereldwijd zijn er steeds meer geavanceerde glasgroenteketens en nieuwe productiesystemen in en rondom grote steden. In de EU groeit de markt voor glasgroenten slechts beperkt, waardoor overaanbod op de loer ligt. De concurrentie op de Europese markt blijft hevig. Vooral de Spaanse teelt timmert aan de weg met het verlengen van het teeltseizoen en de omschakeling naar biologische teelt. Het inspelen op de groeiende vraag naar biologische producten blijft voor Nederlandse telers lastig, zolang biologisch telen in combinatie met substraatteelt niet wordt toegestaan.
Cindy van Rijswick, industry analist: “De Nederlandse glasgroentesector blijft in de toekomst  sterk afhankelijk van exportmarkten. Ruim 80% van alle in Nederland geproduceerde glasgroente wordt geëxporteerd, veelal naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en in mindere mate Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Op deze markten heeft Nederland marktaandeel gewonnen met een breed assortiment tomaten, goede kwaliteit en jaarrond levering. Bij paprika’s en komkommers zal de positie van Nederland flink onder druk blijven staan als er niet meer onderscheidend vermogen geboden wordt.”
De Rabobank verwacht dat in 2030 een kwart van alle voeding online wordt gekocht. Hierdoor wordt de keten korter, transparanter en is er meer ruimte voor nicheproducten en andere verpakkingseenheden. Consumenten maken voor hun aankoopbeslissingen steeds vaker gebruik van digitale boodschappenlijstjes. Ondernemers kunnen hierop inspelen door slim gebruik te maken van social media en apps.
 
Drie varianten
Patrick Zwaan en Cindy van Rijswick schetsen in hun visie drie typen ondernemingen die het komende decennium zullen ontstaan: het ondernemende collectief, de tuinbouw-corporate en de productspecialist.
  • Ondernemende collectief van excellente producenten: kenmerkend voor zo’n collectief van producenten zijn het uitblinken in productie, een gezamenlijke exploitatie, openheid en onderling vertrouwen.
  • Toonaangevende tuinbouw-corporate: een voorwaarts geïntegreerde (grootschalige) producent-marketeer. Deze onderneming kan jaarrond een volledig en vooraanstaand assortiment aan klanten leveren.
  • Fabuleuze productspecialist: een onderneming gespecialiseerd in exclusieve producten.
Het volledige visiebericht ‘De Nederlandse glasgroentesector naar voren: Bouwen aan een robuuste onderneming in 2026’ is beschikbaar via  www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/visiebericht-glasgroente/.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters