Positieve vooruitzichten Nederlandse varkenssector

De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenssector voor de komende maanden zijn positief. Mede door het krappe aanbod stijgen de prijzen voor biggen al sinds het begin van 2017. Deze trend is sinds half maart ook overgenomen door de varkensprijzen, aldus de Rabobank in het dinsdag gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens.

De Rabobank verwacht in 2017 een bovengemiddeld jaar voor zeugen- en vleesvarkenshouders. Sectorspecialist Koen van Bergen: “Voor de vleesvarkens zal het huidige hoge prijsniveau aanhouden tot in het derde kwartaal, waarbij de hogere prijzen mogelijk beperkend werken bij de export naar landen buiten de EU. Dit zal de marges voor de vleesvarkenshouders ondersteunen, de dure big is echter een beperkende factor voor het uiteindelijke niveau voor de vleesvarkens.” De biggenprijzen zullen naar verwachting halverwege april hun top bereiken, hierna volgt een seizoensgebonden lichte druk op de prijs.

Dankzij de goede prijzen is het sentiment in de Nederlandse varkenshouderij verbeterd, waardoor boeren weer geld verdienen. Van Bergen geeft aan dat varkenshouders nu weer een buffer kunnen aanleggen voor het volgende prijsdal. “Liquiditeitsmanagement en zicht op de geldstromen zijn hierbij essentieel. De varkenscyclus blijft van kracht, daarom zijn de huidige marktomstandigheden geen garantie dat de recente problemen voorgoed verdwenen zijn. Het is van belang dat ondernemers voldoende reserveren voor het overbruggen van een volgend prijsdal.”

Opleving
De huidige opleving van de varkensmarkt komt doordat alle seinen op groen staan voor de Nederlandse en Europese varkenshouderij. Toch zal de Nederlandse varkenshouderij het als eerste merken als de marktomstandigheden verslechteren. Dit komt doordat de kostprijs in Nederland sneller stijgt dan bij de concurrentie binnen en buiten de EU. De Nederlandse kostprijs lag in 2007 op € 1,40, terwijl de kostprijs van de belangrijkste exportlanden 5% tot 10% hoger lag. In 2015 steeg de kostprijs tot € 1,60, terwijl dit in andere exportlanden 5% tot 10% lager lag. De belangrijkste oorzaken zijn de hoge mestafzet- en arbeidskosten in Nederland en de technische vooruitgang die in andere landen sneller gaat.

Ketensamenwerking
Een rendabele varkensketen is alleen mogelijk als iedere schakel een aandeel levert en samenwerkt. Zo ontstaat vraaggerichte productie waarbij alle betrokken hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor zijn verschillende vereisten:

  • commitment op volume en prijs
  • het optimaliseren van de keten via optimale vierkantsverwaarding
  • transparantie
  • focus op kwaliteit, gezondheid en smaak
  • voldoende aandacht voor dierenwelzijn
  • duidelijke en betere promotie, bijvoorbeeld met onderscheidende labels en verpakkingen in het winkelschap
  • virtuele samenwerking

Bekijk het volledige kwartaalbericht: www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-varkens-apr-2017/ 

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters