Rabobank lanceert risicokapitaalfonds voor innovatieve food & agri-bedrijven

De Rabobank lanceert het Rabo Food & Agri Innovatiefonds onderdeel van Rabo Private Equity. Dit fonds is van plan te investeren in kansrijke, beginnende food & agri-bedrijven in West-Europa en in de Verenigde Staten. Een van de doelen die de bank hiermee voor ogen heeft, is het stimuleren van innovatie in het food & agri-domein.

“Het fonds richt zich op bedrijven die de Banking for Food-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van snel groeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem,” zegt Lizette Sint, hoofd van Rabo Private Equity.

“Wij overwegen investeringen over de gehele food & agri-waardeketen en dan met name in ambitieuze bedrijven die actief zijn in sectoren waar wij de kennis en expertise, het netwerk en de positie van de bank optimaal kunnen inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren,” aldus Richard O’Gorman, leider van het investeringsinitiatief als onderdeel van Rabo Private Equity.

Investeringen van het fonds bestaan daarom uit meer dan alleen financiële ondersteuning. De Rabobank zal een hechte investeringspartner zijn en biedt bedrijven volledig toegang tot de eigen food & agri-experts en –netwerken om gezamenlijk waarde te creëren op de lange termijn.

Het Rabo Food & Agri Innovatiefonds complementeert de andere activiteiten die de bank ondersteunt in het food & agri-domein, zoals haar indirecte investeringen in strategisch risicokapitaal en private equity fondsen.

Meer informatie over het Rabo Food & Agri Innovatiefonds vindt u op www.rfaif.com en met eventuele vragen kunt u terecht bij info@raboprivateequity.nl.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers