Rabobank: Forse prijsstijgingen niet zonder meer goed nieuws voor woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt breekt momenteel diverse records. Zo zijn nog nooit zoveel huizen in een eerste kwartaal van het jaar verkocht als in de eerste drie maanden van 2017. Ook de prijzen zijn opnieuw fors gestegen, blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank.

Onder invloed van de economische groei, inkomensstijgingen en de aanhoudend lage rente zullen de prijzen dit jaar naar verwachting met minstens 6,5 procent toenemen en zal het aantal verkochte woningen uitkomen op 225-235 duizend. Gezien het verder oplopende huizentekort en de daaruit volgende forse prijsstijgingen moet het kabinet samen met gemeenten, woningcorporaties, commerciële partijen en particuliere opdrachtgevers nieuwe oplossingen voor de woningmarkt bedenken. Betaalbare huizen bouwen of bestaande bouw omvormen tot woonruimte in zowel de koop- als de huursector is daarbij een cruciale opgave. Hierbij zijn vooral veel meer huurwoningen in het middensegment hard nodig, schrijven de Rabobank-economen.
 
Dat de woningmarkt momenteel het ene na het andere record breekt, is steeds moeilijker te verklaren met alleen een inhaaleffect. Woningmarkt-econoom Christian Lennartz van de Rabobank: “Momenteel stijgen de prijzen in een tempo dat we zelfs in de jaren voor de crisis niet hebben gezien. Als de huizenmarkt in dit tempo doorgroeit en het aanbod duidelijk achterblijft bij de gestegen vraag, zal het wonen zeker in de huursector maar ook in de koopsector een steeds groter deel van het besteedbare inkomen van huishoudens opslokken. Hierdoor neemt de toegankelijkheid van de koopmarkt vooral voor starters verder af zodat deze op termijn gereserveerd zal zijn voor huishoudens met een relatief hoog inkomen of een vermogende afkomst. Dit zorgt ervoor dat de vermogensongelijkheid in ons land toeneemt.”
 
Lennartz vervolgt: “Dit effect wordt nog versterkt door de toenemende prijsverschillen tussen de ‘hot markets’, zoals Amsterdam, Utrecht, en Rotterdam, en de zwakkere woningmarktregio’s buiten de Randstad. Bovendien moeten bij dergelijke ontwikkelingen de macro-economische risico’s niet worden onderschat, die door de toename van private schulden en betaalrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van het financiële systeem als de huizenprijzen ooit weer gaan dalen.”
 
Woningmarkt groeit onverminderd door
Het aantal verkopen in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 55.911 huizen, ruim 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Met het aantal transacties steeg ook het aantal te koop staande woningen, waardoor de krapte op ongeveer hetzelfde hoge niveau bleef. Lennartz: “Gezien de CBS-prognose van de huishoudensgroei in Nederland tot 2020 van gemiddeld 62.500 huishoudens per jaar, zal de druk op de woningmarkt verder oplopen. Aangezien rond de 10.000 woningen per jaar worden gesloopt, is dan ook een jaarlijkse productie van meer dan 70.000 middenhuur- maar ook koopwoningen nodig om het woningtekort niet verder te laten toenemen. Het nieuwe kabinet heeft dan ook samen met gemeenten, woningcorporaties, de commerciële bouwsector en particuliere opdrachtgevers een forse bouwopgave. Daarbij moet ook de transformatie van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden tot woonruimte meer aandacht krijgen.”

Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers