Redelijk stabiele vooruitzichten voor pluimveehouderij

Kwartaalbericht Pluimvee

De Rabobank verwacht dat de marges in de Nederlandse vleeskuikenhouderij de komende maanden stabiel zullen blijven. Bedrijven die technisch goed draaien kunnen hun rendementen op peil houden, aldus de Rabobank in het vandaag uitgebrachte Kwartaalbericht Pluimvee. Deze verwachting geldt zowel voor reguliere houderijen als voor concepten en wordt veroorzaakt door een goede vraag en stabiele voerkosten. De recentelijk heropende exportmarkten spelen hierbij een belangrijke rol.

Sectorspecialist Jeroen van den Hurk: “De kosten van kwantitatieve groei zijn in Nederland op dit moment niet gunstig, vooral door de hoge prijzen van pluimveerechten. De investeringsdrang in de sector neemt hierdoor af. De komende tijd zal in het teken staan van optimalisatie, iets wat voor ieder bedrijf zo nu en dan nodig is.” Volgens hem biedt dit voor de Nederlandse sector mogelijkheden om de rol van voorlopers vast te houden. “Historisch gezien zijn we voorloper in kostprijs, tegenwoordig blinken we uit in kwaliteit en consumentvoorkeuren, al blijft een scherpe kostprijs relevant.”

Broedeisector in Nederland zal strategie moeten heroverwegen
De broedeiprijzen blijven de komende tijd gematigd, doordat bedrijven uit door vogelgriep getroffen gebieden weer op gang komen. De eerder voorspelde krimp van de sector zal volgens de Rabobank met enige vertraging alsnog plaatsvinden. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de eigen broedeiproductie in onder meer Rusland.Van den Hurk:  “De broedeisector zal het effect hiervan op tijd in beeld moeten krijgen, om vervolgens de juiste strategie te bepalen. Dit kost tijd, daarom is het belangrijk om hier vroeg mee te beginnen. Omschakeling naar vleeskuikens ligt minder voor de hand, omdat de vraag naar concepten op dit moment is ingevuld.”

Hygiëneniveau omhoog
Op korte termijn kan de sector maatregelen treffen tegen een nieuwe dreiging van vogelgriep door het hygiëneniveau van pluimveebedrijven verder aan te scherpen. Dit kunnen kleine optimalisaties zijn, maar ook uitgebreidere maatregelen zoals het realiseren van een hygiënesluis. De afgelopen maanden is het besef sterk gegroeid dat dergelijke verbeteringen noodzakelijk zijn.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers