Kwartaalbericht Zuivel: Nederlandse melkprijs stabiel

In het eerste kwartaal van 2017 nam de melkproductie in de EU af met 1,1% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Na een aanzienlijk prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 bleef de gemiddelde Europese melkprijs in de eerste helft van 2017 op een stabiel niveau, aldus de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Zuivel. De prijsverschillen tussen botervet en eiwit lopen nog verder uiteen dan in het vorige kwartaal.

Na een prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 is de Nederlandse melkprijs in de eerste zes maanden van 2017 stabiel gebleven. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de productie nog 0,6% boven het niveau van vorig jaar, maar in april en mei daalde de productie met 0,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling werd veroorzaakt door de invloed van de GVE-regeling.
 
GVE-regeling
De resultaten over de eerste en tweede periode van het fosfaatreductieplan zijn goed te noemen, met een behaalde fosfaatreductie van 7,1 miljoen kilo. Hierdoor is de GVE-reductiedoelstelling voor de derde periode vastgesteld op 12%. Dit zorgt ervoor dat de sector op koers ligt voor het behalen van de beoogde fosfaatreductie en behoud van de derogatie.
 
Botervet
Het prijsverschil tussen botervet en eiwit bereikte vorige kwartaal al recordhoogtes en is nog verder opgelopen, tot bijna  € 3000 per ton. De prijzen voor boter stegen in de eerste vijf maanden tot niveaus boven € 4.900 per ton. Deze stijging is veroorzaakt door de groeiende vraag naar botervetten als ingrediënt voor de voedingsmiddelenindustrie, de afnemende populariteit van margarines en de lagere boterproductie.
 
Het volledige Kwartaalbericht Zuivel vindt u hier:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-jun-2017

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters