Rabobank: Precisieveehouderij biedt veehouders betere resultaten

Nieuwe technologie biedt veehouders kansen om hun resultaten te verbeteren. Door het verzamelen en gebruiken van data kan de ondernemer eerdere én beter geïnformeerde beslissingen nemen over het managen van zijn dieren en het bedrijf. Dit is vooral van belang naarmate bedrijven groter worden en de druk van buitenaf toeneemt. Precisieveehouderij kan de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouders op meerdere manieren versterken. Dit staat in het Rabobank-rapport ‘Slimme technologie in de veehouderij’.

Twee precisieveehouderij productgroepen

Investeringen in ‘slimme technologie’ leiden tot hogere productiviteit, lagere kosten en minder druk op het milieu. De eerste toepassingen richten zich op de melkvee- en varkenshouderij. Er zijn twee verschillende productgroepen te onderscheiden. De eerste groep bestaat uit sensortechnologie voor het individuele dier, zoals slimme oormerken of camera’s die gedrag analyseren. Ziektes kunnen hierdoor eerder opgemerkt worden. De tweede groep richt zich op het digitaliseren van o.a. klimaatbeheersing of het voersysteem, waardoor de algehele bedrijfsvoering verbetert.

Hoger rendement door efficiëntere productie

De concrete voordelen van precisieveehouderij verschillen per type technologie en type bedrijf. Karen Heuvelmans, Farm Inputs analist bij RaboResearch en mede-auteur van het rapport zegt: “In intensieve bedrijven, zoals we die in Nederland zien, kan slimme technologie vooral een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van voerkosten, veterinaire kosten en arbeidsdruk. Ook kunnen opbrengsten per dier verbeteren. Door slimmer te produceren verbetert de marge voor de ondernemer.”Testresultaten in de melkveehouderij wijzen bijvoorbeeld op 10-15% besparing van veterinaire kosten door minder gevallen van mastitis en een lagere ziektedruk. Een actueel voordeel van precisietechnologie is dat het kan helpen om het rendement te verbeteren binnen de gestelde productiegrenzen, zoals de aanwezige stal- en milieuruimte.

Virtuele ketensamenwerking

Uit het onderzoek blijkt ook dat de voordelen van precisieveehouderij verder strekken dan het boerenerf. Karen Heuvelmans: “Denk hierbij aan efficiënter gebruik van grondstoffen, meer transparantie in de keten en het creëren van toegevoegde waarde voor de consument. Je kunt deze technologie bijvoorbeeld gebruiken om een antibiotica-vrij vleesconcept in de varkenshouderij te borgen.” Precisieveehouderij biedt daarmee een antwoord op de uitdagingen van vandaag.

U vindt hier meer informatie over precisieveehouderij en het rapport.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers