Kwartaalbericht: Pluimveesector blijft presteren ondanks tegenslagen

De voortdurende uitbraken van vogelgriep hebben de pluimvee-industrie op scherp gezet. Toch heeft de sector zich sterk verdedigd. In dat licht is de exportdaling van pluimveevlees van slechts 1% een goede prestatie, aangezien de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties, zo concludeert Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Pluimvee. De bank voorziet een positief tweede halfjaar van 2017.

De broedeimarkt kampte na een voorspoedig eerste kwartaal met dalende prijzen. De sector is recent ook geraakt in de fipronil-affaire. De blokkade van ruim 200.000 moederdieren leidde tot een lager aanbod . De impact op de individuele bedrijven is groot, evenzo als in de legsector. De fipronilcrisis is niet tot de vleesmarkt doorgedrongen. Rabobank zal individuele bedrijven met perspectief helpen door deze lastige periode heen te komen. 
De Europese pluimvee-industrie heeft een turbulente periode achter de rug met uitbraken van vogelgriep van het 4e kwartaal 2016 tot en met het 2e kwartaal 2017. In Europa hebben meer dan duizend uitbraken plaatsgevonden, bij zowel wilde vogels als commercieel gehouden pluimvee. Als gevolg hiervan zijn veel dieren geruimd, golden er exportrestricties voor getroffen gebieden en is er een (tijdelijke) rem op uitbreidingen gekomen. Vanaf april is het aantal uitbraken van vogelgriep flink gedaald, maar de situatie is nog steeds onzeker.
 
Marktprijzen
- De marktprijzen voor pluimveevlees zijn mede door de geschetste markteffecten op niveau gebleven. Vanaf mei zijn de prijzen zelfs gestegen, waarna het aanbod redelijk krap bleef.
- De exportdaling van 1% is een goede prestatie geweest van de Europese pluimvee-industrie, vooral omdat de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties. De industrie heeft grote flexibiliteit getoond om de dalingen in belangrijke exportmarkten op te vangen.
- Daar waar de prijzen voor hele bevroren kuikens in Europa over het eerste half jaar 1,8% boven het niveau van 2016 liggen, ligt de marktnotering (BCP) in Nederland achter op die van vorig jaar. De BCP lijkt hiermee niet een volledige weerspiegeling van de marktsituatie.
- De marges voor de pluimveehouders zijn in deze periode wel gestegen door een daling van voerkosten en een stijging van de toeslag. Hiermee maakt de toeslag meer dan de helft van de uitbetaalprijs uit.
Vooruitzicht
De Rabobank voorziet een positief tweede half jaar van 2017. Discipline op het gebied van aanbod is hierbij een belangrijke factor. In Nederland zijn de mogelijkheden voor groei relatief beperkt, vanwege het stelsel van pluimveerechten die door een beperkte beschikbaarheid een hoge prijs hebben. Uitbreiding is daardoor economisch niet rendabel. Het is belangrijk dat de sector geen nadelige effecten van de fipronil-affaire in de legsector ondervindt.
 
Positie individuele bedrijf bepaalt toekomstperspectief
De positie van het individuele bedrijf bepaalt steeds meer het toekomstperspectief. Zo zullen in Noord-Brabant de komende jaren versneld investeringen plaatsvinden in emissiereductie, door de aangescherpte eisen van de provincie en de extra regels die gelden bij nieuwbouw in Noord-Brabant en Gelderland. Bedrijven in deze provincies hebben hierdoor een kostprijsnadeel ten opzichte van hun concurrenten elders in het land.
 
Van belang zijn ook de prestaties van het bedrijf,  de onderhoudsstatus en de fase waarin de ondernemer verkeert. Er bestaan grote verschillen tussen pluimveebedrijven onderling in het economisch resultaat. Bedrijven met asbestdaken zien zich de komende jaren met extra kosten geconfronteerd. De Rabobank raadt ondernemers aan om niet tot het laatste moment te wachten met renoveren. In de toekomst zal de capaciteit om daken te saneren en renoveren steeds vaker beperkende factor zijn, waardoor de kosten kunnen toenemen.
 
Het volledige kwartaalbericht staat hier.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters