Rabobank: Weerfenomeen een van de bedreigingen voor wereldwijde stabiliteit voedselprijzen in 2018

Weerfenomenen, economische tegenwinden en het risico op valutaschommelingen verstoren in 2018 het wereldwijde voedselprijsklimaat, aldus de Rabobank in haar jaarlijkse Global Outlook.

  • Het weerfenomeen La Niña verstoort mogelijk oogsten in belangrijke regio’s en kan zorgen voor sterke stijging voedselprijzen
  • Producenten ook geconfronteerd met handelsrisico’s door stijgende transport- en invoerkosten, naast valutaschommelingen
  • Grote vraag verwacht naar koffie en cacao; positieve vooruitzichten voor graan dankzij stijgende consumptie, waardoor de voorraad vermindert 
 
Het weerfenomeen La Niña kan leiden tot extreme hitte en droogte in graangebieden in Amerika en overstromingen van palmolieplantages in Azië. Op dit moment bestaat er een kans van bijna 75% dat La Niña effecten zullen versterken en langer van invloed blijven op de winter op het noordelijk halfrond, aldus de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. 
 
In haar jaarlijkse Global Outlook rapport ‘Good buy, low prices’ analyseert de Rabobank de vooruitzichten voor 13 voedsel- en agrarische grondstoffen. In het rapport wordt gesteld dat alhoewel de wereldwijde voorraden zich op historisch hoog niveau bevinden, de balansen zich verkrappen, wat de mogelijke impact van schokken verergert.
 
Naast het weer vormen ook andere factoren een risico voor de stabiliteit van wereldwijde voedselprijzen, aldus de Rabobank.
 
Handel blijft een sleutelrol spelen in de prijsschommelingen. De mondiale vrachtkosten – in de vorm van de Baltic Dry Index – en olieprijzen stijgen beide. Daarnaast bestaat er nog altijd onzekerheid over het beleid van de VS ten aanzien van NAFTA en de toekomstige handelsrelatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU en andere landen.
 
Wat betreft de valuta bestaat er een verhoogde kans op een waardestijging van de dollar door het vooruitzicht van nieuwe rentestijgingen in de VS. Dit maakt Amerikaanse exporten van belangrijke grondstoffen zoals graan en sojabonen minder concurrerend.
 
Stefan Vogel,  Hoofd van Rabobank Agri Commodity Markets Research en medeauteur van het rapport: “De wereldwijde voorraden van granen en oliezaden zijn momenteel historisch hoog. Dit zorgt voor relatief gunstige prijzen. Er is echter grote onzekerheid in aantocht en er zijn onvoldoende voorraden om de prijzen op niveau te houden in het geval van een grote gebeurtenis. Denk hierbij aan La Niña, waarbij belangrijke landbouwregio’s, bijvoorbeeld de VS en Zuid-Amerika, grote problemen ondervinden.”
 
“Dit kan een aanbodschok veroorzaken die ook gevolgen heeft voor de voedselprijzen. Tegelijkertijd zorgen de stijgende wereldwijde handelskosten en mogelijke valutaschommelingen ook voor opwaartse risico’s. Naar onze mening wegen deze op tegen de neerwaartse risico’s in 2018.”
 
“Producenten moeten daarom op hun hoede zijn om niet gemakzuchtig te worden na jaren van relatieve stabiliteit. Ze moeten vooruitplannen om deze risico’s proactief en adequaat aan te pakken.”
 
Koffie en cacao
Met het oog op afzonderlijke grondstoffen verwacht de Rabobank dat de wereldwijde vraag naar koffie blijft toenemen, wat leidt tot een kleine positieve waardering van de prijzen van 2018, ondanks een mogelijk overschot van drie miljoen zakken in 2018/19. Ook de vraag naar cacao blijft stijgen, aangedreven door de voorkeur van ontwikkelingslanden voor luxe goederen. Desalniettemin zijn prijspieken onwaarschijnlijk vanwege de grote mondiale voorraden.
 
Graan
De vooruitzichten voor graan zijn in het licht van de huidige prijzen optimistisch. Dit komt door een verwacht wereldwijd tekort (exclusief China) van 7,5 miljoen ton, hetgeen aanzet tot het vinden van een nieuwe balans na het dieptepunt dit jaar van het aantal beplante hectares in Amerika.
 
Luxe goederen
Stefan Vogel: “Zoals altijd spelen meerdere factoren een rol wanneer men naar de vooruitzichten voor volgend jaar kijkt. In het geval van koffie en cacao worden de prijzen echter geholpen door toenemende vraag naar deze luxe goederen, voornamelijk vanuit opkomende markten.”
 
“Desondanks is het beeld elders meer gemêleerd, doordat de vraag naar graan wordt getemperd door grote leveringen en recordhoge voorraden. Tegelijkertijd staan palmolieproducenten voor de uitdaging om na de ongunstige weersomstandigheden die de oogsten sinds 2015/16 troffen, het nodige marktaandeel te heroveren.”
 
Het jaarlijkse Outlook-rapport, waarvan dit jaar de achtste editie wordt gepubliceerd, wordt samengesteld door het gespecialiseerde landbouwgrondstoffen onderzoeksteam van de Rabobank, waarvan de leden zich over de hele wereld bevinden.
 
 
Rabobank ACMR2018_bull_bear_slider_condensed
 

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers