Innovatie Fonds Rabobank helpt startups

Rabobank lanceert een financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase (de zogenaamde pre-seed fase) financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar € 20 miljoen voor dit fonds om innoverend en duurzaam Nederland te stimuleren.

Jaarlijks geeft Rabobank met het IFR  een paar honderd startups toegang tot kapitaal. Deze startups moeten gericht zijn op:
  • Circulaire economie: zoals hergebruik van grondstoffen en onderdelen 
  • Food: zoals vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics 
  • Renewables: zoals slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen 
  • Vitality: zoals duurzame oplossingen binnen de zorgsector waaronder de toepassing van medical tech of de ontwikkeling van biopharmaceuticals
‘Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Toch blijven wij achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie. Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal’, zegt Kirsten Konst, groepsdirecteur Bedrijven bij Rabobank. ‘Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerken, kennis en advies. Dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.’ 
Vanuit het  IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen € 25.000 en 
€ 150.000 aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na 7 jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost. 
 
Om in aanmerking te komen voor een lening uit het Innovatie Fonds Rabobank, kunnen startups zich aanmelden via de website van de Rabobank. Na een eerste screening worden de aanvragen neergelegd bij een van de acht Regionale IFR commissies. Zij baseren het besluit om een lening te verstrekken op:
  • pitch van de ondernemer
  • business plan 
  • mate waarin plan bijdrage levert aan innovatie binnen ‘food, vitality, renewables en circulaire economie’.
  • visie van sectorspecialist Rabobank
Deze Regionale IFR Commissies bestaan uit leden van de ledenraad,  leden van Raden van Commissarissen van lokale Rabobanken en directeuren van lokale Rabobanken met affiniteit voor zogenaamd seed capital. 
 
Kirsten Konst: ‘Als geen andere bank  participeren wij in  lokale netwerken en stimuleren we innovatie en groei van ondernemers. Zo is Rabobank als partner betrokken bij ruim 60 incubators en acceleratorprogramma’s in Nederland, waarbij mentoring, kennis, netwerken en financiering wordt ingebracht. Een ander voorbeeld is de Rabo Duurzame Innovatieprijs (voorheen de Herman Wijffels Innovatieprijs), waarmee we duurzame innovatie stimuleren. Deelnemers kunnen een geldbedrag van € 20.000 winnen voor het verder ontwikkelen van hun innovatie en krijgen daarnaast een jaar lang intensieve begeleiding met een warme introductie in ons netwerk.’

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers