‘Blockchain biedt transparantie en kansen in de gehele voedselwaardeketen’

Bedrijven die succesvol willen blijven binnen de toekomstige voedselwaardeketen doen er goed aan de mogelijkheden voor blockchain-initiatieven te verkennen. Het gaat hierbij om initiatieven die helpen bij kostenverlaging, meer efficiency, een duurzaam productaanbod en het verkennen van kansen voor nieuwe waardecreatie – wat ook ten voordele van klanten is. Dit staat in het vandaag verschenen RaboResearch-rapport ‘Blockchain: The Trigger for Disruption in the Food Value Chain’.

Transparency, food safety and changing business models

Blockchain kan na implementatie gebruikt worden voor kostenverlaging en/of het verhogen van de waarde van eindproducten of grondstoffen door de informatie die met deze producten gepaard gaat te gebruiken. Zo zijn er kansen voor het vergroten van de toegevoegde waarde van grondstoffen – bijvoorbeeld door tegemoet te komen aan specifieke wensen van klanten ten aanzien van de productiemethode (zoals fair trade), herkomst en andere fysieke en ‘virtuele’ kwaliteitseigenschappen.

“Dit zou bijvoorbeeld een voordeel kunnen opleveren bij de aanpak van voedselveiligheidskwesties”, aldus Harry Smit, Senior Analyst – Farming and Farm Inputs. “Producten terughalen kan veel eenvoudiger wanneer de gehele keten transparant is.” Transparantie in de voedselketen betekent ook dat de reputatievoordelen van marktleiders afnemen. Vertrouwen in een product zal minder afhankelijk zijn van vertrouwen in de leverancier, maar meer van de beschikbare informatie in de blockchain. Hierdoor kunnen kleinere bedrijven hogere prijzen realiseren op basis van de intrinsieke eigenschappen van de goederen die zij leveren, zonder dat ze hiervoor een jarenlange reputatie hebben moeten opbouwen.

De beschikbare data creëert ook kansen voor het ontwikkelen van producten en diensten gebaseerd op informatie. Zo kan data bijvoorbeeld toegepast worden in voorspellende modellen die de vraag en/of het succes van een product voorspellen met behulp van nieuwe inzichten over correlaties en verbanden. Met het gevolg dat businessmodellen kunnen veranderen van reactief naar risicogebaseerd en voorspellend.

Digitalisering en brede participatie zullen essentieel zijn
De voordelen benutten zal alleen mogelijk zijn door interne en externe processen te digitaliseren. “Er zijn absoluut voordelen”, zegt Harry Smit. “Maar wil blockchain succesvol geïmplementeerd worden, dan moet er eerst aan twee voorwaarden worden voldaan. Allereerst moeten processen binnen bedrijven en tussen bedrijven gedigitaliseerd en gestandaardiseerd worden. Ten tweede is een brede participatie van belanghebbenden in de gehele waardeketen nodig, anders wordt de waarde van blockchain tenietgedaan.”

Rabobank Blockchain

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers