Rabobank verwacht daling melkprijs en stagnerende melkproductie in 2018

De Rabobank verwacht dat de melkprijs in het eerste halfjaar van 2018 zal dalen, als gevolg van lagere mondiale prijzen voor basiszuivelproducten en termijncontracten. In Nederland daalt de melkproductie al als gevolg van de actuele regelgeving, in het vierde kwartaal 2018 komt er ook een omslag in de nu nog stijgende Europese melkproductie. De daling zal een reactie zijn op de dalende melkprijzen en lagere marges in 2018 en hogere referentiemaanden in 2017, aldus de Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Zuivel.

Wereldwijd stuwde de melkprijs de melkproductie in het derde kwartaal van 2017 omhoog vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2016: een stijging van 2,2 procent in de grootste exportregio’s en 2,6 procent in Europa door hogere melkprijzen, gunstige weersomstandigheden en goede (ruw)voerposities. In Nederland bleef de melkproductie in het derde kwartaal van dit jaar al 1,1 % achter op de productiecurve van 2016. 

Door de huidige positieve marges  en de lagere referentiemaanden zal de groei van melkproductie in de grootste exportregio’s nog aanhouden tot en met het derde kwartaal van 2018, verwachten sectorspecialisten Richard Scheper en Marijn Dekkers. Scheper: “In het derde (0,0%) en vierde (-1,5%) kwartaal van 2018 verwachten we een omslag in de Europese melkproductie ten opzichte van de tweede helft van 2017, als reactie op de dalende melkprijzen in het eerste halfjaar van 2018, lagere marges en hogere referentiemaanden.”

Fosfaatrechten
Met de recente uitspraak van de Europese Commissie is de invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2018 een feit.. Marijn Dekkers: “Voor melkveehouders is het belangrijk om hun fosfaatruimte en fosfaatproductie voor geheel 2018 in kaart te brengen, inclusief de impact van een verhoging van de melkproductie per koe. Zo kunnen gedwongen fosfaataankopen, melkproductiedalingen of koeslachtingen in de tweede helft van 2018 voorkomen worden.” Daarbovenop hebben melkverwerkers volgens hem voor een optimale verwaarding van de aangeleverde melk ook baat bij een stabiele aanvoer om hun productiecapaciteit te benutten. Actuele noteringen voor opties laten zien dat de vraag naar fosfaatrechten groot is. Hoge prijzen voor fosfaatrechten maken het voor melkveehouders moeilijk om investeringen in vijf jaar terug te verdienen. Daarom raadt de bank aan te bepalen bij welke prijsniveaus investeringen nog terugverdiend kunnen worden. Vooraf is het verstandig duidelijk te hebben wat de belastingdruk over 2017 is, welke buffer nodig is alvorens te investeren met de actuele liquiditeit. Het wordt zaak al snel het gemaakte productie- en fosfaatplan voor 2018 ten uitvoer te brengen. Dekkers: “Meer melken met een plan is geen probleem, melken zonder rechten is een risico.”

Bekijk het kwartaalbericht Zuivel hier: rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-dec-2017

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers