Zuivelupdate: Marges voor melkveehouders onder druk

2017 was een goed jaar voor de zuivelmarkt. Aantrekkende melkprijzen zorgden in de tweede helft van het jaar voor een sterke groei van de Europese melkproductie, die ook in het begin van 2018 doorzette, blijkt uit de Zuivelupdate van Rabobank die vandaag is verschenen. Naar verwachting zal de groei van de mondiale melkproductie gedurende 2018 aanhouden, al komen de marges voor melkveehouders wel onder meer druk te staan.

In de eerste drie maanden van 2018 zijn de Europese melkprijzen gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Gedurende deze periode is de door de Nederlandse melkverwerkers uitbetaalde melkprijs gemiddeld 10-15% gedaald. De onderliggende prijsniveaus voor basiszuivelproducten zijn de oorzaak van deze prijsdaling.

Kaasprijs 

Tussen september 2017 en de eerste weken van 2018 is de spotprijs voor Goudse kaas met ruim 37% gedaald, om de daaropvolgende twee maanden enigszins te herstellen. Door de looptijden van contracten tussen enerzijds kaasmakers en anderzijds kaashandelaren en retail heeft het enige tijd geduurd voordat dit zich vertaalde in een lagere melkprijs. 

Prijzen eiwitrijke en melkvetrijke producten 

Vooral de markt voor eiwitrijke producten, zoals magere melkpoeder en weipoeder, blijft moeizaam door de hoge Europese interventievoorraden, oplopende voorraden in Noord-Amerika en de groeiende melkaanvoer. De prijs voor magere melkpoeder daalde tot onder de 1400 euro per ton, het laagste niveau sinds 2007 en ruim € 300 beneden de interventieprijs van 2017. Met prijsniveaus tot € 710 per ton bleven ook de prijzen voor weipoeder op een laag niveau. De prijs voor Europese boter blijft ondanks de prijsval eind 2017 met € 4.920 per ton eind maart 2018, op een bovengemiddeld niveau.

Melkprijs tweede kwartaal 2018: de druk blijft 

Door de moeizame markt voor eiwitrijke producten en de piek in de Europese melkproductie blijft er ook het in tweede kwartaal druk staan op de melkprijzen. Hierdoor is een prijsherstel ten opzichte van het melkprijsniveau in de laatste maanden van 2017 voorlopig niet aan de orde. Desondanks wordt voor het tweede kwartaal een stabieler Nederlands melkprijsniveau verwacht ten opzichte van het prijsverval gedurende het eerste kwartaal van 2018.

Melkproductie 2018

Ondanks het fosfaatreductieplan is de Nederlandse melkproductie in 2017 0,1% hoger geëindigd ten opzichte van 2016. De melkproductie gedurende de eerste twee maanden van 2018 blijft 0,5% onder het productieniveau van 2017. Door de generieke korting, de beperkte mogelijkheden om nog verder te snijden in de jongvee bezetting en/of het ondereind van de veestapel, en de 10% afroming op verhandelde rechten, is de ruimte om de Nederlandse melkproductie op het niveau van 2017 te houden beperkt. Daarnaast leidt een productieverhoging per koe, in tegenstelling tot 2017, wel tot meer benodigde fosfaatrechten. Als gevolg hiervan verwacht de Rabobank dat de melkproductie in 2018 met circa 2,5% zal dalen.

De liquiditeit van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf is nog steeds goed. Hoewel er verschillen zichtbaar zijn tussen de melkverwerkers is de melkprijsdaling op veel bedrijven nog niet onder de kostprijs gezakt. Hierdoor loopt de liquiditeitsruimte nog niet terug en hoeven buffers nog niet aangesproken te worden.

Vooruitblik: Europese melkproductie blijft toenemen 

De Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 zal blijven toenemen. Ondanks de daling van de gemiddelde Europese melkprijs opereren veel bedrijven nog met een positieve cashflow en is het ruwvoeraanbod ruim. Daarnaast zijn de referentiemaanden voor de eerste twee kwartalen van 2018 relatief laag. Het koudefront in februari zal de groei van de melkproductie in het eerste kwartaal enigszins temperen. 

Na een stabiel derde kwartaal zal de melkproductie naar verwachting vanaf het vierde kwartaal van 2018 omslaan in een productieafname. Lagere marges en uitdagende referentiemaanden voor de tweede helft van 2017 zijn hiervan de oorzaak. Deze melkproductiedaling zal om dezelfde redenen ook doorzetten in de eerste drie maanden van 2019.

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers