Vleespluimveesector profiteert van gunstige marktomstandigheden

De marktomstandigheden in 2018 zijn gunstig voor de pluimveevleesindustrie en Nederlandse pluimveehouders. De verwachting is dat de financiële prestaties boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uitkomen. Hierdoor kunnen pluimveehouders financiële buffers versterken via extra aflossing of reservering en renovaties, modernisering en versnelde milieu-investeringen doorvoeren, blijkt uit de Pluimvee-update die de Rabobank heeft gepubliceerd.

“Ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2018 zijn voor de Europese pluimvee-industrie gunstig”, zegt sectormanager Jeroen van den Hurk. “Door de marktomstandigheden ligt de Europese import substantieel lager en is de export licht gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Nederlandse vleespluimveehouderij plukt de vruchten van deze ontwikkelingen. Dat komt door de toegenomen vraag van slachterijen door capaciteitsuitbreiding, het nauwelijks toegenomen aanbod van vleeskuikens in Noordwest-Europa en licht oplopende voerprijzen die  gecompenseerd worden met hoge vleesprijzen.”

In Nederland zijn de marges in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. De brutomarge berekening laat het hoogste niveau in vier jaar tijd zien. Doordat de vraag naar levende vleeskuikens op dit moment groter is dan het aanbod, is de marktpositie van pluimveehouders verbeterd. In Nederland geldt nog dat de sector gebonden is aan het bezit van pluimveerechten, een extra belemmering om de productie te kunnen verhogen.

Prijzen broedeieren hersteld
Begin 2018 hebben de broedeiprijzen een herstel laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De herstelde vraag en uitbreiding van bestaande afzetmarkten heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Daarnaast is het aanbod verlaagd door een lagere opzet van moederdieren in Nederland.
 
Voer
De prijs van voer was vrij stabiel de laatste maanden, maar weersomstandigheden en handelsspanningen leggen opwaartse druk op de internationale markten in de komende maanden.

Marges
Hogere marges stellen de sector in staat om versneld te voldoen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals emissiereductie van fijnstof en ammoniak. Deze stappen dragen bij aan versteviging van het draagvlak in de maatschappij,  bijvoorbeeld aan het toepassen van ionisatiesysteem voor fijnstofreductie, het vervangen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen om meer zelfvoorzienend te worden. 

Kijk voor de volledige pluimve-update op rabobank.nl

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers