Rabobank: reactie op voornemen van de Nederlandse regering tot afschaffing fiscale aftrekbaarheid CoCo couponrente

Rabobank heeft kennis genomen van de Kamerbrief en het persbericht van het Nederlandse ministerie van Financiën van 29 juni 2018, waarin staat dat de Nederlandse regering van plan is de fiscale aftrekbaarheid van door banken en verzekeringsmaatschappijen betaalde coupons op Additional Tier 1-kapitaalinstrumenten (Contingent Convertibles; CoCos) per 1 januari 2019 af te schaffen.

Op basis van het persbericht en de Kamerbrief gaat Rabobank er voorlopig van uit dat een dergelijk besluit betrekking heeft op CRD IV-conforme instrumenten. Voor Rabobank betreft dit de 5,5% EUR 1,5 miljard Capital Securities (XS1171914515) en EUR 1,25 miljard 6,625% Capital Securities (XS1400626690). Dit betreft een voorlopige conclusie aangezien er op dit moment nog geen formele wetswijziging of voorstel daartoe beschikbaar is.

De voorgenomen maatregel is niet van invloed op de visie van Rabobank op de rol van Coco's als onderdeel van haar kapitaalstrategie. Rabobank is niet van plan gebruik te maken van haar eventuele recht op vervoegde aflossing van de betrokken kapitaalinstrumenten als er sprake is van een “Tax Law Change” (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de kapitaalinstrumenten waarop de voorgenomen maatregel betrekking heeft) als gevolg van de voorgestelde wijziging in de fiscale wetgeving.

Klik hier voor een link naar het persbericht van het ministerie van Financiën.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters