Rabobank houdt vinger aan de pols bij gevolgen van aanhoudende droogte

De Nederlandse agrarische sector, met name de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw, is getroffen door de recente aanhoudende droogte. Het is te vroeg om vast te stellen wat de schade is voor individuele ondernemers. Bedrijven die in de kern gezond zijn kunnen erop rekenen dat Rabobank bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden. De Nederlandse landbouwsector staat er gelukkig tamelijk goed voor.

Landelijk is circa 80% van ondernemers in de landbouw klant van Rabobank. We hebben met veel klanten direct contact en we volgen de ontwikkelingen op de voet. Indien de situatie verandert zal per individuele klant bekeken worden wat de beste oplossing is, omdat elke situatie uniek is.
We attenderen onze klanten erop om voor zichzelf inzichtelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn en tijdig met de bank contact op te nemen om hun situatie te bespreken.

Daarnaast staat Rabobank in nauw contact met alle partijen in de sector.

We hopen dat het snel weer gaat regenen!

Press contact

Madelon Kaspers

Press Officer

Telefoon
+31 (0) 6 1088 7244

Email
madelon.kaspers@rabobank.nl

All Press Officers