Rabobank: Beter management cruciaal voor Nederlands bedrijfsleven

Kwaliteit managementpraktijken hangen sterk samen met financiele prestaties Nederlands bedrijfsleven. Op het gebied van die managementpraktijken staat Nederland op de zesde plaats van de wereldranglijst van kwaliteit van management. Vergeleken met de best presterende landen kent Nederland relatief veel bedrijven die achterblijven of gemiddeld presteren. Dat concluderen economen van Rabobank die samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een grootschalige studie hebben verricht waarbij zij managementpraktijken bij Nederlandse industriebedrijven voor het eerst hebben vergeleken met die in andere landen.

Kwaliteit managementpraktijken hangen sterk samen met financiele prestaties Nederlands bedrijfsleven. Op het gebied van die managementpraktijken staat Nederland op de zesde plaats van de wereldranglijst van kwaliteit van management. Vergeleken met de best presterende landen kent Nederland relatief veel bedrijven die achterblijven of gemiddeld presteren. Dat concluderen economen van Rabobank die samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een grootschalige studie hebben verricht waarbij zij managementpraktijken bij Nederlandse industriebedrijven voor het eerst hebben vergeleken met die in andere landen.

Zesde plek voor Nederlands bedrijfsleven

Om de kwaliteit van managementpraktijken in Nederland te achterhalen, werkten de onderzoekers van Rabobank en de Rijksuniversiteit Groningen samen met het projectteam achter de World Management Survey. Dit is een initiatief van Stanford University, Harvard Business School en MIT Sloan School of Management, dat al jaren systematisch managementdata verzamelt van bedrijven overal ter wereld. Baarsma: “Door deze samenwerking kunnen we nu de managementpraktijken van Nederlandse bedrijven voor het eerst onderling en met bedrijven in andere landen vergelijken. Nederland staat op de zesde plek van de wereldranglijst van goede managementpraktijken. Dat lijkt een mooie score, maar laat vooral ook zien waar het beter kan. Vooral op het vlak van doelen stellen en personeelsmanagement blijft het Nederlandse bedrijfsleven achter bij toplanden als de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden en Japan.”

Wat is goed management?

Volgens de methodologie van de World Management Survey zijn ten minste vier onderdelen cruciaal voor goed management. Baarsma licht toe: “Allereerst moet een bedrijf zo efficient mogelijk georganiseerd zijn. Dus zo min mogelijk verspilling en voortdurend vanuit de klant de bedrijfsprocessen terugredeneren. Dat levert klantwaarde op. Daarin scoort Nederland erg goed; ons land is zelfs de koploper op dit gebied. Daarnaast moeten bedrijven heldere, ook niet-financiele doelen stellen voor de langere termijn die zij koppelen aan ambitieuze maar haalbare financiele doelen op de korte termijn. Verder is het belangrijk dat bedrijven op systematische wijze data verzamelen, analyseren en gebruiken om te verbeteren. En goed management heeft veel aandacht voor het personeel: goed presterende medewerkers worden beloond en medewerkers die elders beter op hun plek zijn, krijgen daar ook daadwerkelijk de kans en prikkel toe. Vooral op het gebied van personeelsmanagement en het stellen van heldere doelen scoren Nederlandse bedrijven minder goed dan de toplanden.”