Nederlandse economie groeit vanaf volgend jaar minder hard, werkloosheid stevent af op laagterecord

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar nog steeds hard, maar het groeitempo neemt vanaf 2019 iets af. Wel nadert de werkloosheid een nieuw laagterecord. Naar verwachting zal zij volgend jaar uitkomen op 3,6 procent van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt wordt dus steeds krapper. Ons bbp neemt in 2018 naar verwachting toe met 2,9 procent en in 2019 met 2,3 procent. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Tot zover dit jaar groeit de Nederlandse economie harder dan die van de meeste andere Europese landen. Menno Middeldorp, hoofdeconoom Nederland, legt uit: “Consumenten geven veel meer uit, bedrijven investeren stevig en de nieuwbouw trekt aan in vergelijking met vorig jaar.” Middeldorp wijst er wel op dat deze feiten de Nederlandse handelsbalans verslechteren: “Onze import groeit harder dan die van onze handelspartners, wat de groei van ons bbp afremt. Dat we voor volgend jaar een iets zwakkere economische groei voorspellen, heeft daarnaast te maken met het afnemende vertrouwen onder producenten. Dat speelt naar verwachting de bedrijfsinvesteringen parten. Ook de investeringen op de woningmarkt staan onder druk.”

Meer banen, meer uitgaven

Ondanks twijfels over de toekomst onder producenten lijken consumenten juist nog optimistisch. Middeldorp: “De consument houdt zijn hand bepaald niet op de knip: in het eerste halfjaar gaven mensen meer geld uit dan een jaar geleden. Verwonderlijk is dat niet. De werkloosheid dook eerder dit jaar onder de 4,0 procent en voor 2019 verwachten we dat slechts 3,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen betaald werk heeft. Dat is het laagste jaarniveau in zeker vijftien jaar tijd.”

Wereldeconomie groeit gestaag, maar niet zonder risico’s

De wereldeconomie groeit in 2018 en 2019 naar verwachting met bijna 4 procent. Voor de ontwikkelde economieën zijn de huidige groeicijfers veelal hoger dan de potentiële groei. Teamleider scenario’s en ramingen Ester Barendregt: “We verwachten daarom ook niet dat de groei in deze landen nog veel hoger kan; het is eerder wachten op een matiging ervan. Vertrouwensindicatoren zijn echter nog behoorlijk positief. Die matiging van de groei verwachten we daarom pas ná 2019.”

Binnen de opkomende economieën ziet Barendregt uiteenlopende ontwikkelingen. “Waar de Chinese en Indiase economieën stevig doordenderen, kijken Argentinië en Turkije aan tegen een valutacrisis en bijbehorende torenhoge inflatie. Ook andere opkomende markten hebben te maken met een sterk verslechterd sentiment van investeerders. Dit is al langer gaande in reactie op het teruglopende renteverschil met de Verenigde Staten. Investeerders kijken bovendien kritischer naar specifieke kwetsbaarheden van individuele landen. Ook oplopende handelsspanningen, vooral tussen de VS en China, verminderen het vertrouwen. Voor Europa blijft de naderende Brexit een bron van zorgen: hoewel onze verwachting nog altijd is dat de EU en het VK met een last-minute deal een chaotische Brexit voorkomen, zijn de onzekerheden daarover oncomfortabel groot.”

Lees het volledige Economisch Kwartaalbericht

Press contact

Elise van Heeswijk

Persvoorlichter

Telefoon
+31 40 2170045

Email
Elise.van.Heeswijk@rabobank.nl

All Press Officers