Raad van Kinderen adviseert ondernemers en Rabobank op Prinsjesdag

Kinderdialoog over duurzaam wonen vormde start van prinsjesdagevent in Den Haag.

Prinsjesdag 2018 is gisteren in Den Haag begonnen met een prikkelende dialoog met de Raad van Kinderen. Onder leiding van Barbara Baarsma, econoom en directeur Kennisontwikkeling van Rabobank, ging een groep van 15 kinderen in gesprek over het thema duurzaamheid. Een actueel thema voor politiek, bedrijfsleven en samenleving tijdens Prinsjesdag en daarna. De sessie vormde een mooie start richting de vooruitblik van Baarsma op de Miljoenennota 2019, later in de ochtend.

De kinderen brachten een advies uit aan de aanwezige bedrijven en de bank over hoe zij particulieren kunnen helpen overgaan op een meer duurzaam huishouden. De dialoog is verzorgd in nauwe samenwerking met Missing Chapter Foundation, waarmee Rabobank sinds 2017 een partnership is aangegaan. Baarsma: “Het is fantastisch om te merken hoe deze groep kinderen zich in een korte tijd heeft ingezet om zowel Rabobank als het bedrijfsleven te helpen. Ze hebben een ongelooflijk scherpe blik, weten heel goed waar duurzaamheid over gaat en vertalen dit in mooie, verrassende adviezen.”

Grote gemene deler vanuit de Raad van Kinderen was dat het vooral gaat om het samen doen. Het advies ‘kijk hoe mensen zich kunnen verenigen en laat verschillende generaties hun kennis over duurzaam leven met elkaar delen vonden zowel de ondernemers als Baarsma erg interessant. “Prachtig hoe ze ons als volwassenen scherp houden met tips hoe we klanten kunnen helpen en prikkels kunnen geven om een verandering binnen je leefomgeving in gang te zetten. Alle kinderen hadden een rol in de presentatie en deden het dus écht samen. Het was heel inspirerend en we waren eigenlijk nog niet uitgepraat. Ook de ondernemers gaven aan een vervolg te willen geven aan dit gesprek. Rabobank regio Den Haag, het Dialoog Expertisecentrum van Rabobank en Missing Chapter Foundation hebben direct toegezegd weer gezamenlijk een nieuwe dialoog voor te bereiden. Ook gaan we nu kijken hoe we deze eerste ideeën verder kunnen benutten.”

De Missing Chapter Foundation selecteerde voor deze Raad van Kinderen en groep kinderen van de JES Rijnland Weekendklas uit Leiden. Deze groep fungeerde eerder als Raad van Kinderen voor het college van B&W van Leiden en ministerie van Volksgezondheid.

Het gesprek werd gevoerd met Alain Cracau (Duurzaamheid Rabobank) en vier ondernemers met een duurzame ambitie:

  • Theo van der Plas (gebiedsontwikkelaar BPD: bouwen duurzame en gasloze wijken)
  • Harm van Os (directeur installatiebedrijf Freek v Os, willen mensen helpen met energie besparen)
  • Pieter van Alphen (directeur Techneco, producent van waterpompen, willen Nederland gasloos maken)
  • Jaap van Eck (directeur Eteck Energie, wekken warmte op uit oppervlaktewater, zonnewarmte en restwarmte)

Over de Raad van Kinderen

Rabobank is founding partner van de Raad van Kinderen. Op 15 juni 2016 werd de 60e Raad van Kinderen geïnstalleerd bij Rabobank. In de raad denken kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar mee over de wereld om hen heen en ondernemingen profiteren van de creatieve denkkracht van de jeugd. In totaal adviseren ruim 1.500 kinderen van verschillende Raden van Kinderen de besluitvormers van Nederlandse ondernemingen. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF) en UNICEF Nederland. MCF is in 2010 opgericht door Laurentien van Oranje en initieert en faciliteert een niet-vrijblijvende dialoog tussen besluitvormers en kinderen.

Press contact

Elise van Heeswijk

Persvoorlichter

Telefoon
+31 40 2170045

Email
Elise.van.Heeswijk@rabobank.nl

All Press Officers