Rabobank: Melkproductie lager, melkprijs stabiel

De melkproductie in Nederland is de afgelopen vier maanden gedaald met 1,8 procent. In augustus nam de productie zelfs af met 2,9 procent, door droogte en hittestress in combinatie met de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel. De melkvetproductie daalde met 3,8 procent, ten opzichte van augustus 2017. Analisten van de Rabobank verwachten dat de Nederlandse melkproductie over geheel 2018 circa 2,5 procent lager zal eindigen dan in 2017.

In de vandaag verschenen Zuivelupdate van de Rabobank geven de analisten aan dat de melkprijs in Europa naar verwachting vooralsnog stabiel blijft, al neemt de druk op de melkprijs richting het einde van het jaar wel toe door de recente ontwikkelingen in de zuivelmarkt.  “Door de prijsstijging van basiszuivelproducten zijn de Europese melkprijzen in juni, juli en augustus met gemiddeld 4,6 procent toegenomen tot € 33,50 per 100 kilogram melk in augustus. Hierdoor bleven de cashmarges voor melkveehouders in de meeste regio’s positief, ondanks de opgelopen voerprijzen”, aldus analist Richard Scheper in de Zuivelupdate.

Fosfaatrechtenstelsel
In Nederland begint de tijd te dringen voor wie de mismatch in fosfaat wil oplossen.  “Zo vroeg mogelijk in het jaar een plan hebben en hiernaar handelen was het devies. Dit is het punt dat er rigoureuze beslissingen genomen moeten worden”, legt sectorspecialist Marijn Dekkers uit. Zo is vanaf week 20 tot en met week 37 het aantal runderslachtingen volgens de RVO met ruim 32.000 slachtingen (16,4 procent) toegenomen.
Dekkers: “Het is belangrijk op dit moment om een buffer te houden voor mogelijke tegenvallers. Het kan riskant zijn om nu alle reserves om te zetten in fosfaatrechten. Het is een vereiste dat ondernemers met een mismatch in fosfaatrechten goede gesprekken voren met hun adviseurs. Deze processen zijn niet eenvoudig – soms moet het doel waaraan jaren hard is gewerkt, bijgesteld worden. Zeker in deze periode zijn de genoemde maatregelen ingrijpend. Het is soms zoeken naar de minst slechte optie.”

Internationaal
-
De groei in melkproductie van zuivel-exporterende regio’s stagneert met 0,4 procent in het derde kwartaal van 2018 als gevolg van tegenvallende weersomstandigheden, oplopende voerprijzen en lagere melkprijzen.
- Door de lagere marges, beperkte beschikbaarheid van kwalitatief goed voer en een kleinere melkveestapel blijft de groei van de melkproductie in de meeste zuivel-exporterende regio’s beperkt.
- Het Nieuw-Zeelandse seizoen 2018/2019 is van start gegaan onder goede (weers)omstandigheden met een melkproductiegroei van 5,0 procent in de drie maanden tot en met augustus. Echter, door het seizoensgebonden patroon zal pas vanaf september het melkproductievolume daadwerkelijk serieuze vormen aannemen.

De volledige Zuivelupdate vindt u hier.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters