Palmolie, sector op weg naar verduurzaming

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld en de vraag ernaar blijft toenemen. Palmolieondernemingen die hun potentiële negatieve impact niet effectief aanpakken, kunnen serieuze ecologische en maatschappelijke schade aanrichten. Tegelijkertijd zijn er palmoliebedrijven die hard werken aan het verduurzamen van de sector. Hoe gaat de Rabobank met deze problematiek om?

Hoe is Rabobank betrokken in de palmoliesector?
De Rabobank financiert in duurzame palmoliebedrijven en deze kunnen ook zijn opgenomen in de fondsen die Rabobank aan haar beleggende klanten aanbiedt. Rabobank heeft geen palmoliebedrijven op de assortimentslijst voor advies en beheer staan en biedt beleggingen in deze bedrijven niet direct aan.

Hoe helpt Rabobank de sector verduurzamen?
De Rabobank beperkt haar financieringsbeleid tot de 20 procent van de bedrijven die op duurzame wijze palmolie verbouwen. Zij stelt eisen aan haar klanten die palmolie verbouwen en gaat in dialoog over verdere verduurzaming. De fondshuizen waarmee Rabobank samenwerkt zetten zich eveneens in voor verduurzaming van de sector. De bank krijgt ook erkenning voor deze inspanningen; bijvoorbeeld van de NGO Forest&Finance voor haar beleid ten aanzien van ontbossing.

Waarom stopt Rabobank niet gewoon met de financiering?
De Rabobank vindt dat samenwerking met zowel palmoliebedrijven als partners die hetzelfde doel nastreven de natuur, de maatschappij en de sector zelf een betere dienst bewijst dan het totaal beëindigen van dienstverlening aan palmoliebedrijven, zoals actiegroepen als Milieudefensie vragen. Randvoorwaarde daarbij is uiteraard dat klanten zich dienen te conformeren aan het duurzaamheidsbeleid van de bank. Wij streven er daarbij naar de klant te overtuigen en te begeleiden om dat in praktijk te brengen- en niet om financieringen snel in te trekken. Stopzetten van financiering door Rabobank betekent niet het einde van de ondernemingen. Zij zullen andere banken of financiers zoeken en vinden, die mogelijk minder scherpe duurzaamheidseisen stellen. Dan heeft Rabobank met het beëindigen van de financiering de maatschappelijke problemen niet opgelost, maar juist verergerd. Dat kan de bank niet rijmen met haar ambitie Growing a better world together.

Er zijn toch ook alternatieven voor palmolie?
Een goed alternatief voor palmolie is er nog niet; producten als raapzaadolie en zonnebloemolie kennen een veel lagere opbrengst per hectare en het kost dus veel meer land om dezelfde hoeveelheid te verbouwen. Met het verduurzamen van palmolie blijft het goede van het product behouden, terwijl de ecologische en maatschappelijke schade wordt weggenomen. Zo kan het van een heel schadelijk product een heel gewaardeerd product worden. Het verduurzamen vraagt ook om goede financiering en investeringen.

Wat verwachten wij van klanten?
Van klanten wordt verwacht dat zij certificering van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO*) behalen of via audits laten beoordelen of aan de principes en criteria van de RSPO wordt voldaan op basis van een tijdspecifiek plan. Degenen die actief zijn in de palmolieketen dienen hun volume RSPO­gecertificeerde palmolie steeds verder te vergroten als onderdeel van het totale palmolievolume dat hun waardeketen binnenkomt. Als sprake is van controverses, gaat de bank met de klant in gesprek om verbetering te bereiken (engagement). Leidt dat niet tot een gewenst resultaat, dan wordt de kredietrelatie beëindigd. Vrijwel altijd leidt engagement overigens wel tot gedragsverbetering en compliance met ons beleid.

Wat houdt het beleggingsbeleid van Rabobank in?
Bij beleggen kiest de klant zelf waar hij zijn eigen geld in investeert. Daartoe informeren wij de klant in detail en transparant over het profiel van de individuele ondernemingen en over het beleggingsbeleid en de belangrijkste posities in portefeuille van beleggingsfondsen. Rabobank belegt geen geld van spaarders in beleggingsfondsen.
Rabobank heeft geen palmoliebedrijven op de assortimentslijst voor advies en beheer staan en biedt beleggingen in deze bedrijven, doorgaans gebaseerd in Azië, ook niet direct aan.

Maken palmoliebedrijven deel uit van de beleggingsfondsen?
Palmoliebedrijven kunnen deel uitmaken van bepaalde beleggingsfondsen. En sommige van die beleggingsfondsen, maken in wisselende samenstelling deel uit van onze beheerproposities. Betrokkenheid bij palmolie is op zichzelf  niet vaak een expliciet benoemd uitsluitingscriterium, ook niet voor duurzame beleggingsfondsen. Veel duurzame beleggingsfondsen sluiten bedrijven wel expliciet uit als er sprake is van ernstige controverses rond ontbossing, schending van mensenrechten of een verlies aan biodiversiteit. Of als een bedrijf niet tot de beste in de sector behoort. Het ene fonds gaat daarbij verder dan het andere en soms wordt eerst gekozen voor de dialoog. Wij bieden klanten een breed palet aan maatschappelijk verantwoorde en duurzame fondsen in verschillende duurzaamheidsgradaties.
 
Wat vraagt Rabobank van de fondshuizen?
De bank vraagt fondshuizen altijd om de Global Compact Criteria voor verantwoord ondernemen te gebruiken als referentiekader in het beleggingsproces. Fondshuizen geven daar op diverse manieren invulling aan: bijvoorbeeld door een bedrijf met controverses minder snel op te nemen in de portefeuille, door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of door de dialoog aan te gaan. Uitsluiting is ook een mogelijkheid. De fondshuizen waar de Rabobank het meest intensief mee samenwerkt, scoren op dit vlak (ESG integratie en actief eigenaarschap) bovengemiddeld goed. Meerdere fondshuizen zijn specifiek in dialoog met palmoliebedrijven om verandering te bewerkstelligen en zij rapporteren ook over hun inspanningen.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters