Klanten Rabobank krijgen in 2018 duidelijkheid over hun compensatie rentederivaten

Rabobank verwacht dat voor eind 2018 al haar klanten met een rentederivaat duidelijkheid hebben over hun compensatie. Ze ontvangen een afgerond aanbod of een volledig voorschot. Daarmee hebben klanten geen verdere financiële last van de vertraging bij de uitvoering van het complexe herstelkader.

Rabobank wil ruim twee-derde van de klanten een aanbiedingsbrief sturen met een berekening en een uitgebreide toelichting. De overige klanten ontvangen een verkorte brief (zonder berekening en toelichting) waarin zij een volledig voorschot aangeboden krijgen. Dit valt ook te lezen in de tussentijdse voortgangsrapportage die de AFM aan Minister Hoekstra heeft gestuurd.

Het volledige voorschot is een goede indicatie van het bedrag waarop zij volgens het herstelkader minimaal (nog) recht hebben. Klanten die dit jaar een brief met een volledig voorschot ontvangen, krijgen in 2019 een aanbiedingsbrief met berekening en uitgebreide toelichting. Als dit bedrag hoger is dan het volledige voorschot, ontvangen zij het verschil (inclusief wettelijke rente). Zij dienen dan uiteraard het aanbod uit hoofde van UHK wel te accepteren. Als het bedrag lager is, hoeft de klant niets terug te betalen.

Met deze aanpak biedt Rabobank dit jaar nagenoeg 100% van het bedrag dat als compensatie voor onze klanten is gereserveerd, circa € 750 mln. Een deel van de aanbiedingen wordt nu achteraf door de externe accountant beoordeeld. Gegeven de hoge kwaliteit van de aanbiedingen, gaat deze procesaanpassing niet ten koste van de zorgvuldigheid. Als er na deze finale beoordeling door de accountant nog aanpassingen nodig zijn, zullen deze altijd in het voordeel van de klant worden gedaan. Per eind oktober heeft Rabobank bijna € 500 miljoen aan compensatie aan haar klanten aangeboden.

Rabobank betreurt het dat ze er ondanks alle inspanningen niet in is geslaagd om alle klanten al eerder een compensatievoorstel te doen. De uitvoering van het herstelkader is weerbarstiger gebleken dan eerder ingeschat.

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers