Reactie Rabobank op Beleidsupdate Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer heeft vandaag haar jaarlijkse Beleidsupdate gepresenteerd. De Rabobank en de meeste andere Nederlandse banken werken niet langer aan de onderzoeken van Eerlijke Bankwijzer mee. Zij vinden de kwaliteit onvoldoende. Feiten en meningen blijven in de onderzoeken door elkaar lopen, waardoor de Bankwijzer geen eerlijk beeld geeft van de stand van zaken in de sector. Ook worden verbeteradviezen van een onafhankelijke wetenschapper niet opgevolgd. In september hebben de banken daarom besloten geen tijd meer te steken in de onderzoeken.

Een voorbeeld is het klimaatbeleid. Daarvoor gelden internationale richtlijnen waar Rabobank ver op vooruitloopt. EBW hanteert eigen, niet verifieerbare en niet inzichtelijke criteria. Dit geeft geen betrouwbaar beeld.
Een ander voorbeeld is het beloningenbeleid. Daarop scoort Rabobank een laag cijfer, omdat EBW naar haar mening te weinig recente informatie vindt over de criteria voor het toekennen van bonussen voor medewerkers. Rabobank heeft de bonussen in 2015 afgeschaft. Daarom is er alleen informatie beschikbaar uit 2015.

Op rabobank.com vind je de brochure Beleidskader Duurzaamheid (zie link Sustainable Policy Framework hieronder). Daarin staat het kernbeleid van de Rabobank beschreven en is beleid uitgewerkt per sector of thema.

Klimaat

Rabobank heeft een uitgebreid klimaatbeleid, zowel voor haar eigen organisatie als voor haar klanten. De bank heeft zich verbonden aan de doelen van Parijs en neemt plaats aan twee Klimaattafels die moeten leiden tot het Klimaatakkoord in Nederland.
In ons jaarverslag over 2017 hebben we per doel toegelicht wat onze investeringen en inspanningen per jaar zijn geweest. Zie pagina 13 voor investeringen en resultaten in Nederland en pagina 14 voor investeringen en resultaten wereldwijd.
https://www.rabobank.com/nl/images/jaarverslag-2017.pdf 

Meer over het Klimaatbeleid vind je in het Beleidskader Duurzaamheid (o.a. pag 26-28). (Zie link Sustainable Policy Framework hieronder).

Genderdiversiteit

Binnen de Rabobank is behoefte aan een goede combinatie van masculiene en feminiene eigenschappen, want een eenzijdige samenstelling van teams leidt tot tunnelvisie en 'group thinking'. Om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen zijn daarom streefcijfers vastgesteld. Er is een diversiteitsboard ingesteld en er wordt actief gestuurd op de doorgroei van onder meer vrouwelijk talent. Inmiddels wordt één op de vier topfuncties binnen de Rabobank ingevuld door een vrouw. De Rabobank heeft als doelstelling voor 2020: dertig procent vrouwen in de top en veertig procent vrouwen in de subtop. In 2017 heeft Rabobank de Diamantprijs ontvangen voor haar Diversiteitsbeleid.

Beloningen

De uitgangspunten voor het beloningsbeleid zijn vastgelegd in de Visie op belonen. Het beleid moet bevorderen dat medewerkers eerlijk en consistent worden beloond, op basis van een effectief functiewaarderingssysteem. Variabele beloning is voor het overgrote deel van de medewerkers afgeschaft. Op de plekken waar de Rabobank Groep nog wel variabele beloning toekent, is deze aan een maximum gebonden. Gegarandeerde variabele beloningen zijn niet toegestaan.

Meer hierover lees je in onze jaarverslagen. Meest uitgebreid in jaar van aanpassing beloningenbeleid, 2015, pag 102:
https://www.rabobank.com/nl/images/rabobank-jaarverslag-2015.pdf#page=102

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters