Rabobank verkoopt voormalige ACC leningenportefeuille

Rabobank verkoopt de gedekte leningenportefeuille – voorheen eigendom van ACC Loan Management (ACC) – aan een consortium van Goldman Sachs en CarVal Investors. Daarnaast verkoopt Rabobank de portefeuille met ongedekte leningen aan Cabot.

De verkoop van deze gehele resterende kredietportefeuille van ACC wordt gewaardeerd op circa 800 miljoen euro en heeft een klein positief effect op de nettowinst van Rabobank Groep over 2019 en de CET1-ratio.
 
De Banking for Food-strategie van Rabobank is de drijvende kracht achter de internationale portefeuille van de Groep. De verkoop sluit goed aan op deze internationale strategie en is in lijn met het balansoptimalisatieprogramma van de Groep om niet-kernactiva af te bouwen.

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers