Rabobank zwengelt groene revolutie aan met Food Forward

Programma met vertegenwoordigers keten versnelt oplossingen voor voedselproblematiek

Ons huidige voedselsysteem schiet tekort om in de toekomst wereldwijd iedereen te voeden. In de hele keten van boer tot bord zijn stappen nodig voor meer verantwoorde voeding met minder ecologische impact. Rabobank start daarom Food Forward: een programma voor elke Nederlandse regio waarbij de bank inzicht biedt in de uitdagingen voor de lokale voedselketen. Per regio doet de Rabobank hiervoor uitvoerig onderzoek, uitmondend in een regioscan. Op woensdag 17 april vindt de eerste Food Forward plaats in Friesland, om in 2020 elke regio geactiveerd te hebben.

Het Food Forward-programma organiseert de Rabobank op bijzondere locaties in de diverse regio’s. De eerste editie vindt plaats in het Friese Jirnsum. Hierna volgen de Rabobankregio's Midden-Oost Nederland en Noord-Holland Noord; de planning voor andere regio’s wordt later bekend gemaakt. Tijdens het programma, dat plaatsvindt in Rabobanks Brasserie 2050, doorgronden food & agri-ondernemers, overheden, onderzoekers, consumenten en Rabobankmedewerkers de uitkomsten van de regioscan. In deze scan zijn de ontwikkelingen en trends in het food en agro-economisch landschap voor de desbetreffende regio door Rabobank in kaart gebracht.

Het leidt tot inzichten en kansen waarmee de deelnemers een weekprogramma in gaan, de ‘Food Forward Track’. Daarbij zorgt Rabobank voor coaching en begeleiding om ideeën werkbaar te maken. Zo worden ze getrakteerd op bedrijfsbezoeken, workshops over design thinking, prototyping, business modelling, op pitchtraining en op de mogelijkheid steun te verwerven voor hun voorstellen. Op die manier inspireert Rabo Food Forward haar netwerk en wil ze ondernemers en beslissers prikkelen om naar een toekomstbestendig en innovatiever voedselsysteem te werken.

Groene revolutie

Voor de Nederlandse landbouw staat een missie van een groene revolutie. Niet voor het eerst, na de Tweede Wereldoorlog was Rabobank al onderdeel van het succes van de eerste: boeren waren de motor van de economische ontwikkeling in ons land en maakten van Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld. Een tweede revolutie is nu nodig, en daarin heeft Rabobank wederom een rol. Daarbij rijden we niet zelf op de tractor, maar is de bank als leidende financier in de internationale food & agrisector wel de partner van de boer.

Food Forward past dan ook bij de missie van de bank, ‘Growing a better world together’. “Vanuit de positie die we hebben, kunnen en willen we niet achterover leunen,” stelt Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. “Voor een individu zou dat misschien een optie zijn, maar Rabobank niet. Los van het morele besef, er is ook het pragmatisch langetermijnperspectief: in de toekomst willen we alle individuen in de samenleving bedienen met voedselzekerheid. Een simpele optelsom: financiering in deze sector is een ontwikkelmarkt.

Meer voeding, zelfde grond

In 2050 moeten we 10 miljard mensen voeden. Een verhoging van de wereldwijde voedselproductie met 60 procent is nodig om de groeiende wereldbevolking bij te houden, zonder dat er extra landbouwgrond beschikbaar komt. Daarnaast is de kwaliteit van een derde van de landbouwgrond achteruit gegaan en is de landbouw onderhevig aan klimaatverandering.

Nieuwe technologieën en gebruik van data maken het mogelijk om meer te halen uit dezelfde hoeveelheid grond. Zeker in Nederland, want volgens National Geographic is Nederland ‘The Tiny Country That Feeds The World’. Iedere regio in Nederland blinkt op zijn eigen manier uit in voedsel productie; van Dairy Valley, tot Seed Valley tot Food Valley. Rabobank is een belangrijke aanjager van deze ontwikkelingen en zet Food Forward in om een volgende stap te zetten.

Zie voor meer informatie: www.rabobank.com/foodforward


Gepubliceerd: 3 april 2019, 08:30 CET

Press contact

Joris Hoff

Press Officer

Email
Joris.Hoff@rabobank.nl

All Press Officers