Inspiratie, kennis, netwerk en financieringskracht komen samen in Rabo Food Forward

Hoe Rens Kroes en Rabobank samen de wereld van voedsel in beweging brengen

Wat hebben een bank en een food influencer gemeen? De ambitie om toe te werken naar een meer duurzaam voedselsysteem. Want zowel het produceren als het consumeren van voedsel moet verduurzamen willen we in 2050 voldoende voedsel hebben voor iedereen. Onder de naam Rabo Food Forward willen de leidende food- & agribank Rabobank en kookboekenauteur Rens Kroes die ambitie realiseren.

Kookboekenauteur en food influencer Rens Kroes en Rabobank gaan intensief samenwerken. Vanaf vandaag is Rens Kroes partner van de beweging Rabo Food Forward. Rabobank – ‘s werelds grootste financiële dienstverlener in food- & agri – en de bekende influencer willen samen bouwen aan een wereld met genoeg gezonde voeding voor iedereen, met minder ecologische impact. Op 17 april is de aftrap van de zogenaamde Rabo Food Forward Track in Friesland, waar opiniemakers, Food & Agri-ondernemers, smaakmakers en voedselexperts op zoek gaan naar duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties.

Rens x Rabo: bewust worden van gezonde voeding

Rabo Food Forward en Rens Kroes inspireren samen consumenten én voedselproducenten om duurzamere keuzes te maken in hoe we met ons eten omgaan. Als partner van Rabo Food Forward wil Kroes haar volgers inspireren om samen te kijken naar oplossingen: “Het is mijn persoonlijke missie om mensen bewust te maken van gezonde voeding en een duurzaam leven. Voeding is de brandstof voor ons lichaam. Daarom is het belangrijk dat we nadenken over hoe we ons vanaf vandaag, kijkend naar de toekomst, op een duurzame manier kunnen voeden.”

Rabo Food Forward: samen zoeken naar nieuwe oplossingen

Food Forward is een initiatief van Rabobank. De beweging wordt uitgerold in 14 food regio’s en heeft als doel om medio 2021 opgeteld 14 evenementen te organiseren. Rabobank doet per regio onderzoek naar de kansen en bedreigingen in de Food & Agrisector en jaagt initiatieven aan die duurzame oplossingen en innovaties zijn voor het voedselvraagstuk van morgen. Dit kunnen wij niet alleen en daarom doen we dit samen met de hele voedselketen. Van boer tot bord: ondernemers, consumenten, stakeholders en opiniemakers.

Samenwerken tijdens de Food Forward Track

tijdens het proeven van toekomstbestendige gerechten, met elkaar naar duurzame oplossingen en innovaties voor het voedselvraagstuk van morgen. De Track is onderdeel van een driedaags evenement. Aan de hand van de Food Forward Regioscan - een onderzoek onder regionale food- & agriondernemers - presenteert Rabo Food Forward de voedseluitdagingen van nu en kansen voor Friesland in de toekomst.

Rabo Food Forward

Rabo Food Forward is een programma dat ervoor zorgt dat we bouwen aan een wereld waarin er genoeg, gezond voedsel is voor iedereen. Met respect voor people, planet en profit. Rabobank geeft inzicht in de regionale food-issues en jaagt initiatieven aan die duurzame oplossingen en innovaties zijn voor het voedselvraagstuk van morgen. Dit kunnen wij niet alleen en daarom doen we dit samen. Met met ondernemers, stakeholders en met de consument.

Rabobank is zich ervan bewust dat het als grootste financier van de voedselketen een belangrijke bijdrage aan het voedselvraagstuk kan leveren. Door kennis te delen en partijen aan elkaar te verbinden, wil de bank innovatie stimuleren en de keten verduurzamen. Met Rabo Food Forward wil Rabobank haar netwerk inspireren en ondernemers en beslissers prikkelen om verantwoord en innovatiever te produceren. Rabo Food Forward draait om samenwerking en verbinding. De ideeën die hier ontstaan, werken onder leiding van de FoodHub - een organisatie die de de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem aanjaagt door opleiding en training - toe naar praktische en haalbare oplossingen.

Zie voor meer informatie: www.rabobank.com/foodforward

Over Rens Kroes

Rens Kroes is bestsellerauteur en een bekende foodblogger. Als partner van Rabo Food Forward zal Kroes zich bezighouden met de vraag hoe we de wereld en Nederland op een duurzame manier van voedsel gaan voorzien. Kroes: “De vraag naar duurzaamheid houdt iedereen bezig. De maatschappij vraagt snel om slimme oplossingen. Om stappen te maken, moeten we groter denken en samenwerken. In deze bewustwordingscampagne levert Rabobank de ambitie en de middelen om samen met de gehele voedselketen; van producent tot consument te kijken naar de voedseluitdagingen. Daar draag ik als partner graag aan bij.”

Rens Kroes inspireert haar volgers al jaren om gezonder te leven, rekening houdend met de impact op de planeet. Kroes is food influencer, blogger en auteur van onder meer de bestseller Powerfood. Haar foodvlogs op Youtube tellen meer dan 900.000 views en op Instagram heeft zij meer dan 360.000 volgers.

www.renskroes.com/foodforward


Gepubliceerd: 4 april 2019, 09:00 CET

Press contact

Joris Hoff

Press Officer

Email
Joris.Hoff@rabobank.nl

All Press Officers