Rabobank: Door stabiele binnenlandse vraag blijft Nederlandse economie voorlopig groeien

Hoewel een verder escalerende handelsoorlog of een harde Brexit nog altijd roet in het eten kan gooien, blijft de Nederlandse economie dit en volgend jaar groeien met respectievelijk 1,7 en 1,6 procent. De lage werkloosheid ondersteunt de consumptie van huishoudens, ook al is de reële loongroei beperkt. Ook de Nederlandse overheid draagt met haar hogere bestedingen bij aan de groei. Consumenten en producenten zijn echter minder optimistisch over de economie geworden, waardoor het tempo van de investeringen in huizen en bedrijfskapitaal zal afnemen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie heeft de stevige groei van 2017 en 2018 achter zich gelaten en beweegt zich nu op een meer gematigd tempo voort. Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, legt uit: “De beperkte loongroei en de relatief hoge inflatie zorgen ervoor dat de consumptie van Nederlandse huishoudens zich niet al te uitbundig ontwikkelt. Aan de andere kant zorgt de lage werkloosheid voor financiële zekerheid en dus aanhoudende bestedingen. Ook stijgen de huizenprijzen nog altijd, wat gewoonlijk de consumptie ondersteunt. Voor volgend jaar voorzien we een lagere inflatie, met als gevolg een iets sterkere groei van de consumentenbestedingen. De woninginvesteringen zullen door het dalend aantal verkopen echter minder hard groeien.”

De groei van de bedrijfsinvesteringen was het afgelopen jaar sterk, maar Barendregt voorziet ook hier een terugval. “Producenten zijn minder optimistisch geworden, vooral over de verwachte bedrijvigheid en de orderportefeuille. Deze daling in vertrouwen lijkt te maken te hebben met de internationale handelsspanningen en is vooral terug te zien in de industriële dagproductie: deze groeit sinds eind 2018 amper. Ondanks de hoge bezettingsgraden in de industrie verwachten we dus dat het tempo van de private investeringen zal afnemen.”

Al met al verwacht Barendregt echter dat de Nederlandse economie de komende jaren stabiel zal blijven groeien. “Naast de zeer lage werkloosheid danken we dit vooral ook aan een positieve impuls van hogere overheidsbestedingen, die een bodem leggen onder de binnenlandse vraag. Een gezonde binnenlandse dynamiek in de meeste andere eurolanden draagt er bovendien aan bij dat de export redelijk op peil blijft.”

Vooruitzichten wereldeconomie echter steeds minder rooskleurig

In het nieuwe Economisch Kwartaalbericht hebben de Rabo-economen hun verwachtingen voor de wereldeconomie licht naar beneden bijgesteld. Voor dit en volgend jaar gaan zij nu uit van 3,3 procent mondiale bbp-groei. Hugo Erken, hoofd Internationale Economie bij RaboResearch Global Economics & Markets, licht toe: “Door een gunstig eerste kwartaal verwachten wij voor dit jaar een licht hogere groei in de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De groei in de eurozone, Japan en opkomende markten als China, India en Brazilië valt juist lager uit dan eerder gedacht. Voor 2020 wordt de groeivertraging van de wereldeconomie breed gedragen, waarbij de risico’s bij het huidige beeld eerder zijn toegenomen dan afgenomen. De voornaamste neerwaartse risico’s voor de groei van de wereldeconomie zijn een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China en een sterker dan verwachte terugval van de Chinese groei. Ook een forsere recessie in de VS dan we nu hebben ingeprijsd, een wanordelijke Brexit of verder oplopende spanningen in de eurozone rond Italië zijn bepalend. De kans bestaat dus dat de vooruitzichten voor volgend jaar minder optimistisch worden als deze risico’s zich manifesteren.”

Lees het volledige Economisch Kwartaalbericht op Rabobank.com/economie

Gepubliceerd: 19 juni 2019, 07:15 CET

Press contact

Elise van Heeswijk

Persvoorlichter

Telefoon
+31 40 2170045

Email
Elise.van.Heeswijk@rabobank.nl

All Press Officers