Rabobank boekt 1,2 miljard euro nettowinst over eerste halfjaar 2019

In een uitdagende omgeving heeft Rabobank over het afgelopen halfjaar voortgang geboekt op de meeste doelstellingen van haar strategie. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 1,2 miljard euro.

Reactie bestuursvoorzitter Wiebe Draijer

‘In de eerste zes maanden van 2019 boekte Rabobank een nettowinst van 1,2 miljard euro. Dit halfjaar hebben internationale ontwikkelingen de stabiliteit en groeiperspectieven wereldwijd verder onder druk gezet. Denk hierbij aan verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, een gestegen kans op een harde Brexit en de aanhoudende lage-renteomgeving. Gegeven deze uitdagende omgeving kijken we tevreden terug op hoe wij in staat zijn geweest wederom voortgang te boeken op onze strategie en missie als coöperatieve bank. Dit is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken.’

Financiële prestatie

Vergeleken met de recordprestatie van het eerste halfjaar van 2018, is de winstdaling 29%. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging in de kredietverliezen ten opzichte van het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Met het huidige niveau komen deze weer dichter in de buurt van het langjarig gemiddelde. De inkomsten zijn beïnvloed door het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen (FGH Bank en BPD Marignan). De aanhoudend lage-renteomgeving had ook enige invloed.

Rabobank is erin geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2018 daalden de kosten met 5% als gevolg van de herstructureringsmaatregelen. Daardoor verbeterde ook de cost/income-ratio van 65,9% (over 2018) naar 64,4% over het afgelopen halfjaar. Focus blijft nodig op het verbeteren van de cost/income-ratio. Het tempo hiervan wordt mede bepaald door ontwikkelingen van de rentestand en verhoogde investeringen voor digitalisering en compliance. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 15,8%, ruim boven de door Rabobank gestelde target van minimaal 14%. De geringe daling van 0,2% (vergeleken met 31 december 2018) is onder andere het gevolg van groei in de kredietportefeuille. Met deze kapitaalpositie blijft Rabobank goed voorbereid op de impact van Basel IV en TRIM.

Focus op kernactiviteiten creëert ruimte voor groei

Rabobank heeft een aantal internationale niet-kernactiviteiten in Noord-Amerika (RNA) en Ierland (ACC loan portfolio) verkocht en bouwt haar retailactiviteiten in Indonesië verder af. Hiermee is verdere invulling gegeven aan de nagestreefde balansoptimalisatie.

In lijn met de Food & Agri-strategie steeg in het eerste halfjaar de kredietverlening (gecorrigeerd voor de verkoop van RNA) aan internationale klanten met 5 miljard euro. Ook leasingdochter DLL droeg positief bij aan deze groei. Daarnaast lieten de toevertrouwde middelen (gecorrigeerd voor de verkoop van RNA) een stijging zien van 12 miljard euro.

Door de agri-activiteiten van RNA in te brengen in Rabo AgriFinance, is Rabobank de op drie na grootste financier van agribusiness geworden in Noord-Amerika, de grootste landbouwmarkt ter wereld. Dit creëert een sterke basis voor verdere uitbouw van haar marktpositie.

In Nederland heeft Rabobank haar aandeel op de hypotheekmarkt in het eerste halfjaar iets verder vergroot naar 21,4%. Rabobank blijft daarmee de grootste hypotheekverstrekker.

Voortgang op digitalisering

Afgelopen halfjaar zijn in Utrecht 2.500 medewerkers meegenomen in het programma ‘simplify@scale’ om sneller, betere (digitale) producten en diensten te ontwikkelen voor klanten. Zo is met het toevoegen van functionaliteiten als ‘saldoverloop’ en ‘categoriseren van uitgaven’ de Rabo-app een goede financiële coach, die klanten grip geeft op hun financiën. Per 30 juni 2019 bankiert 63% van de particuliere klanten en 81% van de zakelijke klanten met de app of online.

Voor kleinzakelijke klanten introduceerde Rabobank het online leenplatform Fundr: binnen 15 minuten weten ondernemers wat ze kunnen lenen en kunnen ze laagdrempelig, snel en veilig een financiering afsluiten.

Rabobank was afgelopen halfjaar met de nieuwe PSD2-wetgeving de eerste bank die diverse API-koppelingen openstelde voor andere aanbieders, zoals de betaalinitiatie en het delen van rekeninginformatie. Beleggingsapp Peaks, een van de eerste fintechs van Rabobank, kreeg als eerste niet-bank in Nederland een vergunning van DNB om zijn diensten nu aan klanten van álle banken aan te bieden.

Lokaal versterkt, klanten tevreden

De vernieuwing van de lokale Rabobanken is met 90 lokale banken, ondersteund door 14 specialistenteams en in totaal 382 vestigingen in Nederland, volledig operationeel. Een mooi voorbeeld van lokale impact is Bankieren4brainport: Rabobank regio Eindhoven heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de financiering van bedrijven in Brainport, de toonaangevende regio in technologie en innovatie. Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2019 19 miljoen euro bijgedragen aan lokale projecten via haar coöperatieve dividend.

De gestage stijging van de NPS-scores in Nederland laat zien dat de waardering van klanten blijft verbeteren. De betrokkenheid van de leden is gestegen evenals de algemene reputatiescore van Rabobank.

Vooruitblik

Met het oog op komend halfjaar meldt Wiebe Draijer: ‘Onze inspanningen zijn, in lijn met onze strategie, gericht op de verdere invulling van onze coöperatieve dienstverlening en de verbinding met onze leden. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van onze klanten en leden. Dit past bij een coöperatieve bank als de onze. We zetten een extra stap in de energietransitie: zo bieden we onze particuliere klanten meer mogelijkheden bij de verduurzaming van hun woning. Wereldwijd verhogen we onze inspanningen om de landbouw en voedselketen duurzamer te maken.
We geven met 1.600 CDD-specialisten wereldwijd onze maatschappelijke rol als poortwachter de hoogste prioriteit. We zien klantintegriteit (customer due diligence – CDD) als basis voor een goede klantbediening en om klant en maatschappij te beschermen tegen risico’s op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. We investeren in steeds meer geavanceerde technologie en gaan verder samenwerken met sector en overheid om toenemende fraude en financiële misdaad aan te pakken.
We liggen voortvarend op koers om verdere invulling te geven aan onze missie ‘Growing a Better World Together’.’

Gepubliceerd: 15 augustus 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters