Statement aangaande betaald voetbalclubs (BVO’s) in klantenbestand Rabobank

Rabobank heeft haar maatschappelijke rol als poortwachter met 1.600 CDD-specialisten wereldwijd hoog op de agenda staan. We zien klantintegriteit (customer due diligence – CDD) als basis voor een goede klantbediening en om klant en maatschappij te beschermen tegen risico’s op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Rabobank hecht er dan ook het hoogste belang aan om volledig compliant te zijn met de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en voorkomen van terrorismefinanciering (Wwft). Samen met de sector en de overheid kijken we naar initiatieven om grootschalige witwaspraktijken nog beter aan te pakken.

Voor BVO’s geldt daarbij hetzelfde als voor andere klanten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we klanten na onderzoek in zogenaamde risicocategorieën indelen en dat we bij een verhoogd integriteitsrisico een verdiepend onderzoek doen naar de klant.

Besluitvorming rondom BVO’s

Toezichthouder DNB heeft in 2017 een factsheet gepubliceerd waaruit blijkt dat er een verhoogd risico is op witwassen, corruptie en fraude binnen de voetbalsport. Gezien deze risico’s heeft Rabobank besloten geen nieuwe BVO’s als klant aan te nemen. Dit betekent dat entiteiten die vallen onder de definitie van BVO geen klant meer kunnen worden. Lopende sponsor- en marketingactiviteiten blijft Rabobank wel ondersteunen, en bestaande sponsorcontracten worden gehonoreerd.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Het spreekt voor zich dat wij als een vooraanstaande bank in deze sector onze bestaande klanten goed zullen bedienen. Het gaat hier om het aannemen van nieuwe klanten. Daar hebben we een duidelijke keuze gemaakt. Onze poortwachtersfunctie maakt dat dit nu een gewenste keuze is.”

Als bij een individuele klant blijkt dat Rabobank onacceptabele integriteitsrisico’s loopt, kan dit leiden tot een afscheidstraject. Ongewenst/ongeoorloofd gedrag kan leiden tot beëindiging van de klantrelatie. Als hiertoe geen aanleiding is, zal Rabobank niet actief afscheid nemen van bestaande BVO’s in haar klantenportefeuille.

Rabobank doet geen uitspraken over individuele klanten in het kader van privacybescherming.

Rabo ClubSupport campagne

Maandag 19 augustus is de Rabo ClubSupport campagne van start gegaan op tv, social media en andere online kanalen. Daarin staat de coöperatieve gedachte centraal en wordt de verbindende kracht van clubs gevierd (‘samen vieren we de winst’). Dit initiatief wordt gedragen door de lokale banken en er hebben zich al 10.000 clubs ingeschreven. De poortwachtersrol van de bank inzake BVO’s verandert niets aan het commitment van Rabobank om de lokale hockeyclub, visclub en biljartclub op de hoek van de straat te versterken. Bekijk de campagnevideo hieronder:

Gepubliceerd: 20 augustus 2019, 10:00 CET

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters