Rabobank: Zwakke buitenlandse vraag remt groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan vorig jaar. Volgend jaar zet die vertraging nog verder door. De mondiale groeivertraging begint tastbaar te worden en economen van Rabobank voorzien dan ook een terugval in de exportgroei. Naar verwachting valt de overheidsconsumptie dit jaar en in 2020 lager uit dan gepland. Consumenten blijven nog wel de portemonnee trekken. Ook wordt er nog altijd meer geïnvesteerd. In 2019 groeit de Nederlandse economie daarom naar verwachting met 1,8 procent, gevolgd door 1,4 procent in 2020. Dat is een stuk minder hard dan in 2018, toen het bruto binnenlands product nog met 2,6 procent toenam. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Het tempo waarmee de Nederlandse economie groeit, lag afgelopen halfjaar een stuk hoger dan in veel andere Europese landen. Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland: “Naar verwachting zal de Nederlandse economie dit en ook volgend jaar nog harder groeien dan de eurozone, maar de mondiale neergang begint wel degelijk merkbaar te worden. Zo daalde afgelopen kwartalen de industriële productie en verwachten we dat de export dit en komend jaar minder hard groeit dan de import.”

De economische groei wordt wel gedragen door particuliere investeringen en huishoudconsumptie. Barendregt: “Eerder dit jaar gingen we er nog van uit dat deze minder snel zouden toenemen en dat juist de overheid een grote rol zou spelen in de groei. Maar de overheidsconsumptie valt tot nu toe veel lager uit dan eerder verwacht. Daar staat tegenover dat de uitgaven van bedrijven en huishoudens een hogere bijdrage aan de economische groei leveren. De huishoudconsumptie krijgt volgend jaar een extra impuls van hogere reële lonen en lastenverlichting. De private investeringen groeien volgend jaar waarschijnlijk minder uitbundig, omdat de internationale onzekerheid de investeringsbereidheid uiteindelijk zal verminderen. Overigens is onze voorspelling gebaseerd op de verwachting van een ordelijk vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Een ontwrichtende Brexit zonder deal kan Nederland volgend jaar het grootste deel van zijn economische groei kosten. De kans daarop is nog altijd oncomfortabel hoog. In eigen land is de impact van de stikstofuitspraak een onzekere factor.”

Verwachtingen wereldeconomie naar beneden bijgesteld
In het Kwartaalbericht is verder te lezen dat de groeiramingen voor de wereldeconomie neerwaarts zijn bijgesteld van 3,3 naar 3,1 procent. Rabobankeconoom Björn Giesbergen: “De voornaamste redenen voor onze aanpassingen zijn naast binnenlandse factoren de verslechterde exportvooruitzichten voor veel landen, die samenhangen met een lagere groei van het wereldhandelsvolume en een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoewel we denken dat centrale banken en overheden zullen proberen om de groei te stimuleren met een monetaire impuls of stimulerend begrotingsbeleid, verwachten wij dat deze maatregelen per saldo niet opwegen tegen de verslechterde economische vooruitzichten.”

De Rabobankeconoom ziet risico’s in de voorlopig laag blijvende rentes. Giesbergen: “Zo hebben centrale banken minder ruimte om monetair te stimuleren via rentebeleid als er een recessie komt in de toekomst. Daarnaast zien financiële instellingen hun balansen verslechteren, raken huizenmarkten verder oververhit en lenen sommige overheden te veel. Dat is een kwetsbaar uitgangspunt voor als de rente ooit weer omhoog gaat. Dit kan nog een groter probleem zijn voor opkomende markten, die behalve de eerdergenoemde problemen ook gevoelig zijn voor kapitaaluitstroom en soms hoge schulden hebben in buitenlandse valuta.”

Press contact

Nanne van Nunen

Press Officer

Telefoon
+31 30 21 30359

Email
nanne.van.nunen@rabobank.nl

All Press Officers